Novinky - oznamy

3. nedeľa cez rok "B" (22.1.2012)

Program dnešnej nedele

18:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Utorok - sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Streda - Obrátenie sv. Pavla, sviatok
Štvrtok - sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka
Sobota - sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Nedeľa - budúca nedeľa bude 4. nedeľa v cezročnom období

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sv.omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:00 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:00 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:00 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 18:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 09:30, 11:00 - detská

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Ružbárska, Mažgútova
Od budúcej nedele - rod. Masná, Bergerova, Labátova

Úmysly

Streda - na úmysel
Štvrtok - za obrátenie manželky
Piatok - poďakovanie pri štúdiu
Sobota - za uzdravenie švagra Jána
Nedeľa - 8:00 † Michal, † Anna, † Michal / 09:30 za našu farnosť / 11:00 † Anna

Rôzne

Sviatosť birmovania pre našu farnosť bude 19. mája 2012 v katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline.

Dňa 28. 1. v sobotu organizujeme lyžovačku do Jasenskej doliny, v pohorí Veľkej Fatry.
Cena:
- doprava + poldňový skipas - 14 Euro
- dieťa do 150 cm: doprava + skipas - 12 Euro
Kto má záujem o turistiku, sánkovanie, alebo bežkovanie za dopravu zaplatí 3 Euro. Prihlásiť sa môžete do 26.1. 2012 v sakristii.

Farnosť Žilina–mesto a Žilina-Hájik pripravujú Fašiangový ples 17.2.2012 v Hoteli Slovakia. Záujemcovia si môžu kupiť lístky na farskom úrade Žilina-mesto, alebo v sakristii kaplnky Žilina-Hájik. Cena je 17 euro za lístok.

Dnes bude zbierka na výstavbu kostola.

Manželia, chcete nanovo objaviť krásu manželstva?
Tak práve pre Vás sú tu:
Manželské večery
8 romantických večerov pri chutnom jedle, svetle sviečky, premietaní prednášok a následnej diskusii v manželskej dvojici.
Začíname v stredu 8. februára 2012 od 17:30 - 20:00 v priestoroch kaplnky.
Stráženie detí zabezpečené v Hájovni
Nahláste sa v sakristii s poplatkom 6 € za manželský pár alebo u rodiny Kondelovej alebo Vojtášovej
Témy manželských večerov:
• Vybudovať pevné základy
• Umenie komunikácie
• Riešenie konfliktov
• Sila odpustenia
• Rodičia a svokrovci...
Všetci ste srdečne pozvaní.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.