Novinky - oznamy

4. nedeľa cez rok "B" (29.1.2012)

Program dnešnej nedele

18:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Utorok - sv. Ján Bosco, kňaz, spomienka
Štvrtok - Obetovania Pána, sviatok
Piatok - sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, 1. piatok v mesiaci február
Nedeľa - budúca nedeľa bude 5. nedeľa v cezročnom období

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - sviatosť zmierenia od 17:00, 18:00 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - sviatosť zmierenia od 16:30, aj počas sv. omší, 17:00, 18:30 sv. omša, pri sv.omšiach budeme požehnávať hromničné sviece
Piatok - sviatosť zmierenia od 17:00, 18:00 sv. omša - mládežnícka, po sv.omši budeme dávať svätoblažejské požehnanie
Sobota - 18:00 sv. omša, po sv. omši bude fatimská pobožnosť
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Masná, Bergerova, Labátova
Od budúcej nedele - rod. Svitekova, Surovcová, Mikušova

Úmysly

Pondelok - † Juraj
Utorok - † Emil, † Emil a zdravie a Božiu pomoc pre Emilov
Streda - na úmysel
Štvrtok - 17:00 † Rozália, † Ján, 18:30 na úmysel
Piatok - za Božiu pomoc pre Kamilu
Sobota - za zdravie a Božiu pomoc dary Ducha Svätého pre synov Jána a Michala
Nedeľa - 8:00 za ružencové bratstvo / 9:30 † Štefan / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

V pondelok po sv.omši o 18:30 bude stretnutie dospelých v kaplnke, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatostí.

V piatok dopoludnia budem spovedať starších a chorých.

Zbierka na výstavbu kostola bola 850 Euro.

Manželia, chcete nanovo objaviť krásu manželstva?
Tak práve pre Vás sú tu:
Manželské večery
8 romantických večerov pri chutnom jedle, svetle sviečky, premietaní prednášok a následnej diskusii v manželskej dvojici.
Začíname v stredu 8. februára 2012 od 17:30 - 20:00 v priestoroch kaplnky.
Stráženie detí zabezpečené v Hájovni
Nahláste sa v sakristii s poplatkom 6 € za manželský pár alebo u rodiny Kondelovej alebo Vojtášovej
Témy manželských večerov:
• Vybudovať pevné základy
• Umenie komunikácie
• Riešenie konfliktov
• Sila odpustenia
• Rodičia a svokrovci...
Všetci ste srdečne pozvaní.

V nedeľu, 12. februára o 15:00, vás pozývame do klubovne Hájovňa na Fašiangový karneval. Neváhajte, vezmite rodičov a kamarátov a príďte sa zabaviť, zahrať, zatancovať si... A nezabudnite, že najkrajšia maska vyhráva!!!

UK Bratislava rím-kat. cyrilometodská bohoslovecká fakulta ponúka možnosť štúdia v akreditovaných študijných programoch, bližšie informácie sú na výveske.

Spoločenstvo Modlitieb Matiek oznamuje, že modlitby sa budú konať v kaplnke CZŠ Dobrého Pastiera na Solinkách a to: 29.1.2012 o 17:00 h. Srdečne sú pozvané všetky mamy a pozývame aj otcov.

Farnosť Žilina–mesto a Konvent Rehole kazateľov v Žiline vás pozývajú na spomienkovú slávnosť na kňaza a dominikána Jordána Jozefa Nogu pri príležitosti 10. výročia jeho úmrtia, ktorá sa bude konať v Žiline, v Katedrále Najsvätejšej Trojice v pondelok 30.1.2012. Program slávnosti je na plagáte vo výveske.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.