Novinky - oznamy

5. nedeľa cez rok "B" (5.2.2012)

Program dnešnej nedele

17:00 – adorácia, 17:50 záverečné eucharistické požehnanie
18:00 – modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Pondelok - sv. Pavla Mikiho, kňaza, spomienka
Piatok - sv. Školastiky, panny, spomienka
Sobota - Preblahoslavanej Panny Márie Lurdskej, spomienka
Nedeľa - budúca nedeľa bude 6. nedeľa v cezročnom období

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sv.omša s liturgiou hodín, pozývame birmovancov prvákov
Utorok - 18:00 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:00 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:00 sv. omša - mládežnícka, pozývame birmovancov druhákov
Sobota - 18:00 sv. omša, 20. svetový deň chorých, pri sv. omši budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých
Nedeľa - 8:00, 09:30, 11:00 - detská

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Svitekova, Surovcová, Mikušova
Od budúcej nedele - rod. Tumova, Bielečkova, Baškova

Úmysly

Pondelok - † Emil, † Klára
Utorok - † Martin, † Martin
Streda - na úmysel
Štvrtok - za Božiu pomoc a zdravie pre Evu
Piatok - za Božiu pomoc a zdravie pre Evu
Sobota - † Filip, † Mária
Nedeľa - 8:00 † Štefan / 9:30 na úmysel / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Manželia, chcete nanovo objaviť krásu manželstva?
Tak práve pre Vás sú tu:
Manželské večery
8 romantických večerov pri chutnom jedle, svetle sviečky, premietaní prednášok a následnej diskusii v manželskej dvojici.
Začíname v stredu 8. februára 2012 od 17:30 - 20:00 v priestoroch kaplnky.
Stráženie detí zabezpečené v Hájovni
Nahláste sa v sakristii s poplatkom 6 € za manželský pár alebo u rodiny Kondelovej alebo Vojtášovej
Témy manželských večerov:
• Vybudovať pevné základy
• Umenie komunikácie
• Riešenie konfliktov
• Sila odpustenia
• Rodičia a svokrovci...
Všetci ste srdečne pozvaní.

V nedeľu, 12. februára o 15:00, vás pozývame do klubovne Hájovňa na Fašiangový karneval. Neváhajte, vezmite rodičov a kamarátov a príďte sa zabaviť, zahrať, zatancovať si... A nezabudnite, že najkrajšia maska vyhráva!!!

Vo štvrtok 9.2. 2012 sa uskutoční rekolekcia kňazov žilinskej diecézy v kostole Sedembolestnej panny Márie na Vlčincoch o 9:30.

Inštitút Communio a ÚSKI v Žiline pozýva všetkých záujemcov na prednášku kňaza Gašpara Fronca na tému: Stredoveká filozofia a predpoklady modernej vedy. V utorok 7. 2. o 16.00 v priestoroch Diecézneho centra. Filozofovať sa dá aj ľudsky.

Krstná náuka bude v sobotu o 17:15 v kaplnke.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na výstavbu kostola.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.