Novinky - oznamy

6. nedeľa cez rok "B" (12.2.2012)

Program dnešnej nedele

18:00 – modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Utorok - sv. Cyrila mnícha a sv. Metoda, biskupa a spolupatrónov Európy - patróni žilinskej diecézy, sviatok
Nedeľa - budúca nedeľa bude 7. nedeľa v cezročnom období

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:00 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:00 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:00 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 18:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Tumova, Bielečkova, Baškova
Od budúcej nedele - rod. Horáčkova a Grečnárova

Úmysly

Pondelok - † manžel
Utorok - † Milan
Streda - na úmysel
Štvrtok - † Ján, † Anna
Piatok - † Ján
Sobota - za Božiu pomoc a poďakovanie 50 rokov života
Nedeľa - 8:00 za Božiu pomoc pre Máriu / 9:30 † Marta / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Dnes bude zbierka na výstavbu kostola.
Manželské stretnutie bude v stredu o 17:30 v kaplnke. Môžu sa prihlásiť a prísť aj tí, ktorým nevyhovoval minulotýždňový termín.

Dnes o 15:00, vás pozývame do klubovne Hájovňa na Fašiangový karneval.

V piatok, fašiangový ples, ktorý organizuje farnost Žilina-mesto, Žilina-Hájik a Cirkevná škola Romualda Zaymusa začína o 19:00 v hoteli Slovakia.

V utorok 14.2. si naša Žilinská diecéza pripomenie 4. výročie svojho zriadenia a tiež sviatok patrónov diecézy sv. Cyrila a Metoda. Z príležitosti 1150. výročia príchodu svätých vierozvestov, otvorí diecézny biskup v utorok o 17:00 v Diecéznom centre v ZA Rok sv. Cyrila a Metoda a odznie prednáška historika Gabriela Brendzu s názvom: Svätí Cyril a Metod - patróni diecézy. Program vyvrcholí svätou omšou v Katedrále Najsv. Trojice v ZA o 18:30. Biskup rozhodol, že diecéza bude počas tohto roka vydávať časopis Naša Žilinská diecéza, ktorý bude mesačník a má pomáhať pri vytváraní spoločného povedomia miestnej cirkvi. Výrobné náklady sú 0,40 Euro, ale prispieť môžete podľa svojich možností.

Pozývame Vás na Organové vešpery v stredu 15.2. o 16:30 v kostole sv. Barbory. Účinkujú členovia Oddelenia cirkevnej hudby Konzervatória v Žiline: Marián Muška, Jarmila Jánošíková a Pavol Valášek. Koncert je venovaný 4. výročiu vzniku ŽD.

Spevom k srdcu, srdcom k Bohu je názov prehliadky spevokolov Žilinskej diecézy, ktorá bude v sobotu 18.2. od 10:00 v Dome odborov v Žiline.

Derniéra divadelného predstavenia Ženský zákon bude v nedeľu 19.2. o 15.00 v aule Gymnázia sv. Františka z Assisi.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.