Novinky - oznamy

7. nedeľa cez rok "B" (19.2.2012)

Program dnešnej nedele

18:00 – modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Streda - Popolcová streda, začiatok pôstneho obdobia
Nedeľa - budúca nedeľa bude 1. pôstna nedeľa

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:00 sv. omša
Streda - 17:00 a 18:30 sv. omša, pri sv. omšiach bude požehnanie popola a značenie popolom. V tento deň je deň prísneho pôstu, zdržujeme sa mäsitého pokrmu
Štvrtok - 18:00 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:00 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 18:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Horáčkova a Grečnárova
Od budúcej nedele - rod. Winklerova, Beňadikova

Úmysly

Pondelok - za Božiu pomoc pre Martinu a Michaelu
Utorok - † Ľubomír, † rodičia
Streda - 17:00 † Veronika, 18:30 † Katarína
Štvrtok - † Ľubomír, † rodičia
Piatok - † Anna
Sobota - † rod. Molnárová
Nedeľa - 8:00 † Štefánka, † Ondrej, † Ján / 9:30 † Viktor, † Milan / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Zbierka na výstavbu kostola bola 720 Euro.

Derniéra divadelného predstavenia Ženský zákon bude dnes o 15.00 v aule Gymnázia sv. Františka z Assisi.
Školské sestry sv. Františka Vám na začiatku pôstneho obdobia ponúkajú priestor na zamyslenie a modlitbu počas celonočnej adorácie, ktorá sa bude konať z 25. na 26. februára 2012 v Katolíckom dome v Žiline so začiatkom o 19.00 hod. Predchádzať jej bude duchovná obnova, na ktorej bude prednášajúcim kňazom františkán P. František Olbert.
Prihlasovanie je možné do 19. februára 2012 na e-mailovej adresecelonocnaadoracia@gmail.com.
Bližšie informácie na plagáte.

V našej farnosti bude bývať pobožnosť krížovej cesty nasledovne:
- v piatok o 17:30
- v nedeľu o 14:30
Za obvyklých podmienok môžeme získať úplné odpustky pri modlitbe krížovej cesty.

18. marca organizujeme spolu s farnosťou Žilina–mesto zájazd na muzikál Quo vadis (pôvodný slovenský muzikál na motívy románu Henryka Sienkiewicza), do Prešova, cena je 26 euro, v cene je zahrnuté vstupné a doprava. Prihlásiť sa môžete v kaplnke vo farnosti Žilina–Hájik, alebo v kancelárii farnosti Žilina–mesto.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.