Novinky - oznamy

1. pôstna nedeľa cez rok "B" (26.2.2012)

Program dnešnej nedele

14:30 - pobožnosť krížovej cesty
15:00 - ruženec Božieho milosrdenstva
15:15 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Piatok - 1. piatok v mesiaci marec
Nedeľa - budúca nedeľa bude 2. pôstna nedeľa

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:00 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 16:30 sviatosť zmierenia, 18:00 sv. omša, po sv. omši bude adorácia za duchovné povolania
Piatok - 16:00 sviatosť zmierenia, 18:00 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 18:00 sv. omša, po sv.omši bude fatimská pobožnosť
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Winklerova, Beňadikova
Od budúcej nedele - rod. Dolinayova, Masarcova

Úmysly

Pondelok - za obrátenie starého otca
Utorok - † Leopold
Streda - na úmysel
Štvrtok - † Mária
Piatok - † Emil
Sobota - † Viktor
Nedeľa - 8:00 za ružencové bratstvo / 9:30 † Štefan, † Pavol, † Mária / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

V piatok dopoludnia budem spovedať starších a chorých na sídlisku.

Pobožnosť krížovej cesty býva nasledovne v našej farnosti:
- v piatok o 17:30
- v nedeľu o 14:30
Za obvyklých podmienok môžeme získať úplné odpustky pri modlitbe krížovej cesty.

Tento týždeň máme jarné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Obsahom jarných kántrových dní je príprava na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnym.

18. marca organizujeme spolu s farnosťou Žilina–mesto zájazd na muzikál "Quo vadis", (pôvodný slovenský muzikál na motívy románu Henryka Sienkiewicza), do Prešova, cena je 26 euro, v cene je zahrnuté vstupné a doprava. Prihlásiť sa môžete v kaplnke vo farnosti Žilina–Hájik, alebo v kancelárii farnosti Žilina–mesto.

Od 1. marca hrajú v našich kinách hodnotný film O bohoch a ľuďoch. Bližšie informácie na plagáte.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.