Novinky - oznamy

4. pôstna nedeľa cez rok "B" (18.3.2012)

Program dnešnej nedele

14:30 – pobožnosť krížovej cesty
15:00 – ruženec Božieho milosrdenstva
15:15 – modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Pondelok - sv. Jozefa, slávnosť
Nedeľa - budúca nedeľa bude 5. pôstna nedeľa

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sv. omša, pozývame birmovancov prvý ročník prípravy
Utorok - 18:00 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:00 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:00 sv. omša - mládežnícka, pozývame birmovancov druhý ročník prípravy
Sobota - 18:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Šebokova, Žilinčárova
Od budúcej nedele - rod. Čerňanská,Garelova, Vicova

Úmysly

Pondelok - † Anna
Utorok - † Milan
Streda - na úmysel
Štvrtok - † Ján
Piatok - za Božiu pomoc pre rodimu Šudiovú, Vlčanovú
Sobota - za zdravie a Božiu pomoc
Nedeľa - 8:00 † Vladimír / 9:30 na úmysel / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Pobožnosť krížovej cesty býva nasledovne v našej farnosti:
- v piatok o 17:30
- v nedeľu o 14:30
Za obvyklých podmienok môžeme získať úplné odpustky pri modlitbe krížovej cesty.

Svetoznámy mím Milan Sládek odohrá unikátnu Krížovú cestu v Žiline v piatok 23. marca o 18:00 v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na Vlčincoch. Hovorené slovo bude mať Štefan Bučko. Vstupenky sú k dispozícií v predajniach Lúč a Spolok sv. Vojtecha v Žiline.

V pondelok bude premietanie filmu v kaplnke po sv. omši.

Zbierka na výstavbu kostola bola 1060 Euro.

V stredu 28.3. na sídlisku budem spovedať starších a chorých pred Veľkou nocou. Prihlásiť chorých a nevládnych ľudí môžete do 26.3. v kaplnke.
27.3. v utorok bude detská sv. omša, po nej sa budú merať deti na rovnošaty na 1. sv. prijímanie.

Nezisková organizácia Áno pre život a občianske združenie Fórum života organizujú XIV. ročník medzinárodnej konferencie „Vyber si život“, ktorá sa bude konať v dňoch 23. – 24. marca 2012 v Rajeckých Tepliciach.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.