Novinky - oznamy

5. pôstna nedeľa cez rok "B" (25.3.2012)

Program dnešnej nedele

14:30 – pobožnosť krížovej cesty
15:00 – ruženec Božieho milosrdenstva
15:15 – modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Pondelok - Zvestovanie Pána, slávnosť
Nedeľa - budúca nedeľa bude Kvetná nedeľa

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 17:00, 18:00 sv. omša
Utorok - 18:30 sv. omša pre deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:30 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská, pri sv.omšiach budeme požehnávať ratolesti

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Čerňanská,Garelova, Vicova
Od budúcej nedele - rod. Adamova, Přikrylova, Belešova

Úmysly

Pondelok - 17:00 † Viktor, 18:00 na úmysel
Utorok - za šťastnú cestu domov
Streda - na úmysel
Štvrtok - † Ján, † Anna
Piatok - za zosnulých z rodiny
Sobota - za zdravie a Božiu pomoc pre Annu
Nedeľa - 8:00 za ružencové bratstvo / 9:30 na úmysel / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Pobožnosť krížovej cesty býva nasledovne v našej farnosti:
- v piatok o 18:00
- v nedeľu o 14:30
Za obvyklých podmienok môžeme získať úplné odpustky pri modlitbe krížovej cesty.

V pondelok 26. 3. bude stretnutie dospelých, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatostí o 19:00 v kaplnke.

V stredu 28.3. dopoludnia na sídlisku budem spovedať starších a chorých pred Veľkou nocou. Prihlásiť chorých a nevládnych ľudí môžete do 26.3. v kaplnke.
27.3. v utorok bude detská sv. omša, po nej sa budú merať deti na rovnošaty na 1. sv. prijímanie.
Spoločná sv. spoveď v našej farnosti bude 2. apríla, v pondelok, dopoludnia od 10:00 do 11:30 a popoludní od 16:00 do 18:30.

CVČ Žirafa Vás pozýva na veľkonočný trh spojený s verejnou zbierkou „Zo srdca deťom“. Zakúpením rôznych výrobkov môžete pomôcť deťom zo sociálne slabého prostredia, aby sa mohli zúčastniť letných a zimných táborov. Počas trhu sa zberajú aj trvanlivé potraviny (ako sáčkové polievky, keksy) a nepotrebný textil, ktoré budú odovzdané Diecéznej charite v Žiline a sociálnemu zariadeniu Štart v Žiline. Trh sa koná v priestoroch Hájovne od utorku 27.3.2012 do 20.4.2012 a bude otvorený počas pracovných dní v čase od 13. h do 20. h.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.