Novinky - oznamy

Kvetná nedeľa "B" (1.4.2012)

Program dnešnej nedele

14:30 – pobožnosť krížovej cesty
15:00 – ruženec Božieho milosrdenstva
15:15 – modlitba posv. ruženca

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 19:00 sv. omša
Utorok - 18:30 sv. omša
Streda - 18:30 sv. omša

Zelený štvrtok
- 9:30 – dopoludnia - slávnostná sv. omša v katedrále Najsvätejšej Trojice za účasti žilinského diecézneho biskupa a kňazov žilinskej diecézy spojená s posvätením olejov.
- Večerná sv. omša na pamiatku Pánovej večere bude o 18:00, po sv.omši do 19:30 bude bdenie s Ježišom na Olivovej hore - poklona pred Sviatosťou Oltárnou.

Veľký piatok
- slávenie utrpenia a smrti Pána - deň prísneho pôstu
- 8:00 - ranné chvály s posvätným čítaním
- 8:30 - krížová cesta v prípade priaznivého počasia smerom na Hradisko
- 14:45 - novéna k Božiemu milosrdenstvu
- 15:00 - obrady Veľkého piatku

Biela sobota
- 8.00 - ranné chvály s posvätným čítaním
- 8:30 - bude vyložená Sviatosť oltárna k poklone do 19:30
- 19:30 - novéna k Božiemu milosrdenstvu
- 20:00 - Veľkonočná vigília

Veľkonočná nedeľa
- 7:45 - novéna k Božiemu milosrdenstvu
- sv. omše 8:00, 9:30, 11:00 hod.

Veľkonočný pondelok
- 8:00 - sv. omša

2. veľkonočná nedeľa - nedeľa Božieho milosrdenstva, patrocínium kaplnky, sv. omše 08:00, 9:30 spieva, detský spevokol Lúčik a o 11:00 - hodová, ktorú bude celebrovať Ivan Šulík, šéfredaktor Katolíckych novín, pri sv. omši bude spievať mládežnícky spevokol P.O.Z.

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Adamova, Přikrylova, Belešova
Od budúcej nedele - rod. Gašpierikova, Konštiakova

Úmysly

Pondelok - za obrátenie manžela
Utorok - za zdravie a Božiu pomoc pre Katku
Streda - na úmysel
Štvrtok - poďakovanie za sviatosť kňazstva
Sobota - za zdravie a Božiu pomoc pre Annu
Nedeľa - 8:00 † Jozef / 9:30 na úmysel / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Sviatosť manželstva chcú prijať 14. apríla 2012 vo farnosti Žilina-Závodie Peter Gálik a Veronika Grečnarová, bývajúci vo farnosti Žilina-Hájik. Kto by vedel o cirkevno-právnej prekážke, nech to ohlási farskému úradu Žilina-Hájik.

Spoločná sv. spoveď v našej farnosti bude 2. apríla, v pondelok, dopoludnia od 10:00 do 11:30 a popoludní od 16:00 do 18:30.

Na budúcu nedeľu bude výročná Veľkonočná ofera.

Tábor
Pozvánke pre deti. Tento rok sa v našej farnosti bude konať letný tábor v Liptovskom Jáne od 5. do 10. augusta 2012 pre deti od 8 do 13 rokov. Prihlásiť sa možno do 30.mája. Prihlášky sú k dispozícii v kaplnke.

Turistika
1.mája bude turistický výstup na Veľký Choč, kde o 12:00 bude sv. omša. Prihlásiť sa môžete v sakristii kaplnky z dôvodu dopravy do 29.apríla.

Púť do Krakova
Dňa 23. júna (sobota) organizujeme púť do Krakova, cena je 13 Euro. Prihlásiť sa môžete v sakristii kaplnky do 30.mája.

Púť do Medžugoria
Od 26.8.do 2.9. 2012 organizujeme púť do Medžugoria. Cena je 181 Euro. V cene zahrnutá doprava, poistenie, ubytovanie. Počas pobytu je 4x pobyt pri mori. Prihlásiť sa môžete do 30.mája. Stačí uhradiť zálohu.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti. Chcel by som poďakovať tým, ktorí zorganizovali manželské večery v našej farnosti. Na budúci rok budeme tieto stretnutia manželov opäť organizovať.