Novinky - oznamy

Veľkonočná nedeľa "B" (8.4.2012)

Program dnešnej nedele

19:00 – modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Nedeľa – budúca nedeľa bude 2. veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho milosrdenstva

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 8:00 sv. omša
Utorok - 18:30 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:30 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - hodová

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Gašpierikova, Konštiakova
Od budúcej nedele - rod. Raškova, Pupišova

Úmysly

Pondelok - † Jaroslav, † Mikuláš
Utorok - za zdravie pre brata Miroslava
Streda - na úmysel
Štvrtok - za Božiu pomoc pre rodinu
Piatok - poďakovanie za 50 rokov života a dary Ducha Svätého pre Mariana a Annu
Sobota - † rodičia, † Cyril, † Ján
Nedeľa - 8:00 za Božiu pomoc pre deti / 9:30 za farnosť / 11:00 za Božiu pomoc pri operácii

Rôzne

2. veľkonočná nedeľa - nedeľa Božieho milosrdenstva, patrocínium kaplnky, sv. omše 8:00, 9:30 - spieva detský spevokol Lúčik a o 11:00 - hodová, ktorú bude celebrovať Ivan Šulík, šéfredaktor Katolíckych novín, pri sv. omši bude spievať mládežnícky spevokol P.O.Z.
Na budúcu nedeľu bude výročná hodová ofera na stavbu kostola.

Tábor
Pozvánke pre deti. Tento rok sa v našej farnosti bude konať letný tábor v Liptovskom Jáne od 5. do 10. augusta 2012 pre deti od 8 do 13 rokov. Prihlásiť sa možno do 30. mája. Prihlášky sú k dispozícii v kaplnke.

Turistika
1.mája bude turistický výstup na Veľký Choč, kde o 12:00 bude sv. omša. Prihlásiť sa môžete v sakristii kaplnky z dôvodu dopravy do 29. apríla.

Púť do Krakova
Dňa 23. júna (sobota) organizujeme púť do Krakova, cena je 13 Euro. Prihlásiť sa môžete v sakristii kaplnky do 30. mája.

Púť do Medžugoria
Od 26.8.do 2.9. 2012 organizujeme púť do Medžugoria. Cena je 181 Euro. V cene zahrnutá doprava, poistenie, ubytovanie. Počas pobytu je 4x pobyt pri mori. Prihlásiť sa môžete do 30. mája. Stačí uhradiť zálohu.

Dnes bude výročná veľkonočná ofera.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti. Chcel by som poďakovať tým, ktorí so podielali na príprave, výzdobe a liturgickom speve počas veľkonočných sviatkov.