Novinky - oznamy

2. Veľkonočná nedeľa "B" (15.4.2012)

Program dnešnej nedele

15:00 - adorácia a pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu
Po skončení o 16:00 bude modlitba posv. ruženca.

Liturgický kalendár

Nedeľa - budúca nedeľa bude 3. veľkonočná nedeľa

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša, pozývame bimovancov 1. ročník prípravy
Utorok - 18:30 sv. omša pre deti, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie, 18:00 začne nácvik piesní
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:30 sv. omša - mládežnícka, pozývame birmovancov, 2. ročník prípravy
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Raškova, Pupišova
Od budúcej nedele - rod. Kondelova, Lutišanova

Úmysly

Pondelok - za Božiu pomoc pre Martina
Utorok - † Milan
Streda - na úmysel
Štvrtok - za uzdravenie duše i tela
Piatok - † Ján, † Mária
Sobota - za uzdravenie duše i tela pre sestru Sidóniu
Nedeľa - 8:00 za Božiu pomoc pre Pavla / 9:30 na úmysel / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Dnes bude výročná hodová ofera na stavbu kostola.

12. mája 2012 (sobota) sa uskutoční púť detí v Rajeckej Lesnej. Deti, ktoré majú záujem ísť na púť detí, nech prídu na budúcu nedeľu 22. apríla do kaplnky o 15:00.

Turistika
1. mája bude turistický výstup na Veľký Choč, kde o 12:00 bude sv. omša. Prihlásiť sa môžete v sakristii kaplnky z dôvodu dopravy do 29. apríla.

Tábor
Pozvánke pre deti. Tento rok sa v našej farnosti bude konať letný tábor v Liptovskom Jáne od 5. do 10. augusta 2012 pre deti od 8 do 13 rokov. Prihlásiť sa možno do 30. mája. Prihlášky sú k dispozícii v kaplnke.

Púť do Krakova
Dňa 23. júna (sobota) organizujeme púť do Krakova, cena je 13 Euro. Prihlásiť sa môžete v sakristii kaplnky do 30.mája.

Púť do Medžugoria
Od 26.8.do 2.9. 2012 organizujeme púť do Medžugoria. Cena je 181 Euro. V cene zahrnutá doprava, poistenie, ubytovanie. Počas pobytu je 4x pobyt pri mori. Prihlásiť sa môžete do 30. mája.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.