Novinky - oznamy

3. Veľkonočná nedeľa "B" (22.4.2012)

Program dnešnej nedele

19:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Pondelok - sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka
Streda - sv. Mareka, evanjelistu, sviatok
Nedeľa - budúca nedeľa bude 4. veľkonočná nedeľa - nedeľa Dobrého pastiera

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša, pozývame bimovancov 1. ročník prípravy
Utorok - 9:30 sv. omša pre mamičky s deťmi, 18:30 sv. omša pre deti, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie, 18:00 začne nácvik piesní
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:30 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Kondelova, Lutišanova
Od budúcej nedele - rod. Čelkova, Kucharovičova

Úmysly

Pondelok - za Božiu pomoc pre Marcelu
Utorok - za Božiu pomoc pre Máriu
Streda - na úmysel
Štvrtok - † Helena
Piatok - † Ondrej
Sobota - † Milan
Nedeľa - 8:00 † Jozef, † Katarína, † Milan / 9:30 na úmysel / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Výročná hodová ofera na stavbu kostola bola 835 Euro.

12. mája 2012 (sobota) sa uskutoční púť detí v Rajeckej Lesnej. Deti, ktoré majú záujem ísť na púť detí, nech prídu dnes do kaplnky o 15:00.

V pondelok o 19:00 bude stretnutie dospelých, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatostí.

V utorok 24. apríla o 19:00 v kaplnke bude stretnutie rodičov detí, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie.

Pozvánka pre mamičky s deťmi na spoločné stretnutia vždy v utorok o 9:30 v kaplnke. V tomto čase sa stretneme buď na sv. omši alebo na detskom stretku, kde je možnosť modlitby, stretnutia, rozhovorov. Tešíme sa na vás. Tento utorok bude svätá omša.

V tomto týždni je na návšteve Žilinskej diecézy arcibiskup Salzburgu Mons. Alois Kothgasser. V rámci svojho programu bude sláviť sv. omšu v katedrále Najsv. Trojice vo štvrtok o 9:00. Sv. omša bude v latinskom jazyku, homília bude po nemecky, tlmočená do slovenčiny. Srdečne vás pozývame.

Turistika
1. mája bude turistický výstup na Veľký Choč, kde o 12:00 bude sv. omša. Prihlásiť sa môžete v sakristii kaplnky z dôvodu dopravy do 29. apríla.

Tábor
Pozvánke pre deti. Tento rok sa v našej farnosti bude konať letný tábor v Liptovskom Jáne od 5. do 10. augusta 2012 pre deti od 8 do 13 rokov. Prihlásiť sa možno do 30. mája. Prihlášky sú k dispozícii v kaplnke.

Púť do Krakova
Dňa 23. júna (sobota) organizujeme púť do Krakova, cena je 13 Euro. Prihlásiť sa môžete v sakristii kaplnky do 30.mája.

Púť do Medžugoria
Od 26.8.do 2.9. 2012 organizujeme púť do Medžugoria. Cena je 181 Euro. V cene zahrnutá doprava, poistenie, ubytovanie. Počas pobytu je 4x pobyt pri mori. Prihlásiť sa môžete do 30. mája.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.