Novinky - oznamy

4. Veľkonočná nedeľa "B" (29.4.2012)

Program dnešnej nedele

19:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Streda - sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Štvrtok - sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok
Piatok - 1. piatok v mesiaci máj
Nedeľa - budúca nedeľa bude 5. veľkonočná nedeľa

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv.omša
Streda - 18:30 sv. omša
Štvrtok - 17:00 sviatosť zmierenia,18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia za kňazské a rehoľné povolania
Piatok - 16: 00 sviatosť zmierenia, 18:30 sv. omša - mládežnícka, pozývame birmovancov 2. ročník prípravy
Sobota - 19:00 sv. omša, po sv. omši bude fatimská pobožnosť
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - sväté prijímanie pre 1. skupinu 3.A a 3.B

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Čelkova, Kucharovičova
Od budúcej nedele - rod. Šimekova, Chodelkova

Úmysly

Pondelok - za Božiu pomoc pre Jozefa
Utorok - za Božiu pomoc a zdravie, milosť Ducha Svätého pre Ladislava s rodinou
Streda - za Božiu pomoc pri maturite
Štvrtok - za Božiu pomoc pre Ľudmilu a Janu s rodinou
Piatok - za zdravie a Božiu pomoc
Sobota - † Stanislav
Nedeľa - 8:00 za ružencové bratstvo / 9:30 za Božiu pomoc pre Annu / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

V piatok dopoludnia budem spovedať starších a chorých na sídlisku.

V mesiaci máj budú bývať májové pobožnosti pred sv. omšou.

1. mája bude turistický výstup na Veľký Choč, kde o 12:00 bude sv. omša. Odchádzať sa bude o 6:30 z Konečnej trolejbusu.

V stredu 2. mája o 17:00 v kaplnke bude nácvik detí, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie - 1. skupina, v sobotu 5. mája bude sviatosť zmierenia pre deti a ich rodičov od 9:00 do 10:00 v kaplnke.

V piatok po sv. omši bude stretnutie všetkých birmovancov - druhý ročník prípravy. Účasť je dôležitá.

Tanečné divadlo ATAK z Bratislavy pozýva v nedeľu 13. 5. 2012 o 16.00 do Domu odborov na predstavenie "koNIEc". Predstavenie je určené nielen mamičkám, ale celej rodine. Vstupné: 4 €. Vstupenky sú k dispozícií v predajniach LÚČ a v kancelárii FÚ Žilina-mesto. Viac informácií na plagáte vo výveske.

Centrum voľného času Žirafa ďakuje všetkým, ktorí si zakúpili perníky či iné predmety ako súčasť verejnej zbierky "Zo srdca deťom". Zároveň ponúkajú finančnú pomoc sociálne odkázaným rodinám, ktoré by chceli prihlásiť svoje deti na letné tábory do Centra voľného času Žirafa.
Bližšie informácie Vám poskytnú v Hájovni.

12. mája vo Višňovom sa uskutoční 2. stretnutie modlitbových skupín v duchu posolstiev Panny Márie z Medžugoria. Bližšie informácie sú na výveske.

Tábor
Pozvánke pre deti. Tento rok sa v našej farnosti bude konať letný tábor v Liptovskom Jáne od 5. do 10. augusta 2012 pre deti od 8 do 13 rokov. Prihlásiť sa možno do 30. mája. Prihlášky sú k dispozícii v kaplnke.

Púť do Krakova
Dňa 23. júna (sobota) organizujeme púť do Krakova, cena je 13 Euro. Prihlásiť sa môžete v sakristii kaplnky do 30.mája.

Púť do Medžugoria
Od 26.8.do 2.9. 2012 organizujeme púť do Medžugoria. Cena je 181 Euro. V cene zahrnutá doprava, poistenie, ubytovanie. Počas pobytu je 4x pobyt pri mori. Prihlásiť sa môžete do 30. mája.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.