Novinky - oznamy

5. Veľkonočná nedeľa "B" (6.5.2012)

Program dnešnej nedele

18:00 - adorácia, 18:50 záverečné eucharistické požehnanie
19:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Nedeľa - budúca nedeľa bude 6. veľkonočná nedeľa

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv.omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:30 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - 1. sväté prijímanie pre 2.skupinu, 3.C a deti z iných škôl

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Šimekova, Chodelkova
Od budúcej nedele - rod. Grečnárova, Káčerova, Mrázikova

Úmysly

Pondelok - † Vincent, † Ľudmila
Utorok - za Božie požehnanie a pokoj v rodine
Streda - † Alena
Štvrtok - za Božiu pomoc pre Mariana
Piatok - za zdravie a Božiu pomoc pre Martu a Katarínu
Sobota - † Július, † starí rodičia
Nedeľa - 8:00 za Božiu pomoc / 9:30 na úmysel / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

V mesiaci máj budú bývať májové pobožnosti pred sv. omšou.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na výstavbu kostola.

V utorok bude stretnutie mamičiek s deťmi v kaplnke o 9:30.

Od štvrtka sa začneme modliť novénu k Duchu Svätému pred udelením sviatosti birmovania pre našu farnosť. Novénu sa budeme modliť po večernej sv. omši. V nedeľu pred sv.omšou o 9:30.

V piatok vás pozývame na adoráciu od 19:00 do 20:00, ktorú pripravili naši mládežnici.

Deti, ktoré pôjdu na púť detí do Rajeckej Lesnej 12.mája, budú odchádzať o 8:00 z Konečnej trolejbusu.

Vo štvrtok 10. mája o 17:00 v kaplnke bude nácvik detí, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie - 2.skupina, v sobotu 12.mája bude sviatosť zmierenia pre deti a ich rodičov od 9:00 do 9:45 v kaplnke.

26. a 27. mája sa uskutoční Turíčny víkend - Diecézne stretnutie mladých s o. biskupom Tomášom Galisom v Považskej Bystrici. Bližšie informácie sú vo výveske.

Tanečné divadlo ATAK z Bratislavy sa nám predstaví v nedeľu 13. 5. o 16.00 v Dome odborov s predstavením koNIEc. Predstavenie je určené nielen mamičkám, ale celej rodine. Vstupenky sú k dispozícií v predajniach LÚČ, SSV, Café Kupé a v kancelárii FÚ Žilina-mesto. Vstupné: 4 €, rodiny a študenti majú zľavu. Viac informácií na plagáte vo výveske.

Vo štvrtok sa uskutoční rekolekcia kňazov žilinského dekanátu v Žiline na Solinkách. Rekolekcia začne sv.omšou o 9:30.

20. mája sa uskutoční Deň rodiny. Bližšie informácie na letákoch a výveske.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.