Novinky - oznamy

6. Veľkonočná nedeľa "B" (13.5.2012)

Program dnešnej nedele

19:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Pondelok - sv. Mateja, apoštola, sviatok
Streda - sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
Štvrtok - Nanebovstúpenie Pána, slávnosť, prikázaný sviatok
Nedeľa - budúca nedeľa bude 7. veľkonočná nedeľa

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 9:30 sv. omša pre mamičky s deťmi, 18:30 sv. omša
Streda - 18:30 sv. omša
Štvrtok - 17:00, 18:30 sv. omša
Piatok - 18:30 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Grečnárova, Káčerova, Mrázikova
Od budúcej nedele - rod. Blažekova, Kurejova

Úmysly

Pondelok - † Jozef
Utorok - † Antónia, † Imrich
Streda - za Božiu pomoc pri maturite
Štvrtok - 17:00 za našu farnosť, 18:30 † Filoména
Piatok - za zdravie a Božiu pomoc pre Rudolfa
Sobota - za uzdravenie Marcely, za pokoj duše † Jozefa
Nedeľa - 8:00 za zosnulých / 9:30 na úmysel / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

V mesiaci máj bývajú májové pobožnosti pred sv. omšou.

Dnes bude zbierka na výstavbu kostola.

Novénu k Duchu Svätému pred udelením sviatosti birmovania pre našu farnost sa modlíme v tomto týždni po večerných sv. omšiach.

Sv. spoveď pre birmovancov a ich príbuzných bude v piatok od 16:00 do 17:00 v kaplnke. Nácvik bude po večernej sv.omši o 19:00. Sviatosť birmovania bude v sobotu 19.mája o 10:30 v katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline.

26. a 27. mája sa uskutoční Turíčny víkend - Diecézne stretnutie mladých s o. biskupom Tomášom Galisom v Považskej Bystrici. Bližšie informácie sú vo výveske.

Nasledujúce tri dni - Po, Ut, St - sú prosebnými dňami za úrodu. Záväzný je jeden deň. V našej farnosti budeme prosiť za úrodu v utorok pri večernej sv. omši.

Tanečné divadlo ATAK z Bratislavy sa nám dnes o 16.00 v Dome odborov s predstavením koNIEc. Predstavenie je určené nielen mamičkám, ale celej rodine. Vstupné: 4 €, rodiny a študenti majú zľavu. Viac informácií na plagáte vo výveske.

O týždeň v nedeľu 20. mája bude na Mariánskom námestí DEŇ RODINY. Program začne o 13:00. Súčasťou je aj detská sv. omša o 15:00 s otcom biskupom. Organizátori vás prosia o registráciu na webstránke diecézy: www.rodiny.dcza.sk, aby rozhodli, kde bude sv. omša.

V piatok 18. mája bude v katedrále opäť večer s názvom SKÚSME TO INAK. Program začne sv. omšou o 18:30, po občerstvení v N3 pokračujeme v katedrále o 20:00 krátkou katechézou a adoráciou do 21:00. Zakončíme piesňami chvál a modlitbami príhovoru do 22:00. Hosťom večera bude špirituál KS v NR a exorcista NR diecézy Mons. Peter Brodek.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.