Novinky - oznamy

7. Veľkonočná nedeľa "B" (20.5.2012)

Program dnešnej nedele

19:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Sobota - sv. Filip Neri, kňaz, spomienka
Nedeľa - budúca nedeľa - Zoslanie Ducha Svätého - Turíce

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša
Piatok - 18:30 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Blažekova, Kurejova
Od budúcej nedele - rod. Briestenská, Kopčova, Čarná

Úmysly

Pondelok - † Anna, † Michal
Utorok - † Ľudovít, † Klára
Štvrtok - za Božiu pomoc a vypočutie prosby pre Annu a Jozefa
Piatok - † rodičia, † Štefan, † Františka, † Irena
Sobota - † Mária , †Jozef
Nedeľa - 8:00 + Mária / 9:30 † Helena s rodinou / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

V mesiaci máj bývajú májové pobožnosti pred sv. omšou.

Zbierka na výstavbu kostola bola 665 Euro.

V tomto týždni sú letné kántrové dni. V stredu, piatok a v sobotu. Obsahom prosieb sú modlitby za jednotu kresťanov a duchovné povolania.

26. a 27. mája sa uskutoční Turíčny víkend - Diecézne stretnutie mladých s o. biskupom Tomášom Galisom v Považskej Bystrici. Bližšie informácie sú vo výveske.

Tábor
Pozvánke pre deti. Tento rok sa v našej farnosti bude konať letný tábor v Liptovskom Jáne od 5. do 10. augusta 2012 pre deti od 8 do 13 rokov. Prihlásiť sa možno do 30.mája. Prihlášky sú k dispozícii v kaplnke.

Púť do Krakova
Dňa 23. júna (sobota) organizujeme púť do Krakova, cena je 13 Euro. Prihlásiť sa môžete v sakristii kaplnky do 30.mája.

Púť do Medžugoria
Od 26.8.do 2.9. 2012 organizujeme púť do Medžugoria. Cena je 181 Euro. V cene zahrnutá doprava, poistenie, ubytovanie. Počas pobytu je 4x pobyt pri mori. Prihlásiť sa môžete do 30.mája.

Dnes bude na Mariánskom námestí DEŇ RODINY. Program začne o 13:00. Súčasťou je aj detská sv. omša o 15:00 s otcom biskupom.

Na budúcu nedeľu bude výročná svätodušná ofera.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.