Novinky - oznamy

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého (27.5.2012)

Program dnešnej nedele

19:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Piatok - sv. Justína, mučeníka, spomienka, zároveň 1. piatok v mesiaci jún
Nedeľa - slávnosť Najsvätejšej Trojice, patrocínium našej katedrály v Žiline

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 17:00 sviatosť zmierenia, 18:30 sv. omša po sv. omši bude adorácia
Piatok - 16:30 sviatosť zmierenia. 18:30 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 19:00 sv. omša, po sv. omši bude fatimská pobožnosť
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Briestenská, Kopčova, Čarná
Od budúcej nedele - rod. Káčerova, Konušíkova

Úmysly

Pondelok - za dary Ducha Svätého pre Daniela
Utorok - poďakovanie za 39 rokov a požehnanie do ďalších rokov
Streda - † Dušan
Štvrtok - za zdravie a Božie požehnanie, Dary Ducha svätého
Piatok - † Ondrej, † Jozefína
Sobota - † Vincent
Nedeľa - 8:00 za ružencové spoločenstvo / 9:30 na úmysel / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Starších a chorých budem spovedať na sídlisku v piatok dopoludnia.

Tábor
Pozvánke pre deti. Tento rok sa v našej farnosti bude konať letný tábor v Liptovskom Jáne od 5. do 10. augusta 2012 pre deti od 8 do 13 rokov. Prihlásiť sa možno do 30. mája. Prihlášky sú k dispozícii v kaplnke.

Púť do Krakova
Dňa 23. júna (sobota) organizujeme púť do Krakova, cena je 13 Euro. Prihlásiť sa môžete v sakristii kaplnky do 30. mája.

Púť do Medžugoria
Od 26.8.do 2.9. 2012 organizujeme púť do Medžugoria. Cena je 181 Euro. V cene zahrnutá doprava, poistenie, ubytovanie. Počas pobytu je 4x pobyt pri mori. Prihlásiť sa môžete do 30. mája.

Dnes bude výročná svätodušná ofera.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.