Novinky - oznamy

Nedeľa Najsvätejšej Trojice (3.6.2012)

Program dnešnej nedele

Od 18:00 bude adorácia, o 18:50 záverečné eucharistické požehnanie
19:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Utorok - sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka
Štvrtok - Slávnosť Najsvätejšieho tela a krvi Kristovej, prikázaný sviatok
Nedeľa - 10. nedeľa v období cez rok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša, pozývame birmovancov
Utorok - 9:30 sv. omša pre mamičky s deťmi, 18:30 sv. omša
Streda - 18:30 sv. omša
Štvrtok - 17:00 sv.omša, 18:30 sv. omša, po sv. omši bude procesia so Sviatosťou Oltárnou
Piatok - 18:30 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Káčerova, Konušíkova
Od budúcej nedele - rod. Svrčkova, Zatkalíkova

Úmysly

Pondelok - za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého
Utorok - za Božiu pomoc
Streda - na úmysel
Štvrtok - 17:00 za pomoc pre Irenu, 18:30 za našu farnosť
Piatok - † Bertin, † Anna
Sobota - na úmysel
Nedeľa - 8:00 za zdravie a Božiu pomoc / 9:30 na úmysel / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Pozývame všetky deti a mladých, aby "VYPLI TELKU, A ZAPLI SEBA!" Počas celého týždňa od 11. do 15. júna spoločne vypneme facebook, telku a všetky počítačové hry, aby sme sa mohli stretnúť, spoločne sa zabaviť a niečo zažiť. Každý deň o pol 4 sa stretneme pred kaplnkou a spoločne sa "Obujeme do života".

30. júna sa uskutoční stretnutie rodín na Paľovej búde. Pozývame rodiny, bude sa variť guláš, pre deti sú pripravené rozličné súťaže. Bude to možnosť stretnúť sa, porozprávať... Prihlásiť sa možno v sakristii kaplnky na Hájiku.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na výstavbu kostola.

Zápis pre deti, ktoré pôjdu na budúci školský rok na 1.sv.prijímanie bude 4.a 5.júna od 17:00 do 18:00 v kaplnke.

V sakristii sú už fotografie z tohtoročnej birmovky.

Riaditeľstvo Cirkevnej ZŠ Romualda Zaymusa v Žiline oznamuje, že v školskom roku 2012/2013 plánuje otvoriť dve triedy 5. ročníka so zameraním na matematiku. Z tohto dôvodu môže prijať ďalších žiakov, prijímacie skúšky budú 12. júna 2012 o 9.00. Bližšie informácie môžu rodičia získať na riaditeľstve školy.

V nedeľu 10.06.2012 o 10:00 sa na Mariánskom námestí v Žiline uskutoční slávnostná sv. omša s procesiou k úcte Najsv. Kristovho tela a krvi, ktorú bude celebrovať generálny vikár Mons. Ladislav Stromček. Srdečne ste všetci pozvaní.

Púť do Krakova
Púť do Krakova je už obsadená. Odchod autobusu bude o 6:30 z Konečnej trolejbusu.

Púť do Medžugoria
Od 26.8.do 2.9. 2012 organizujeme púť do Medžugoria. Cena je 181 Euro. V cene zahrnutá doprava, poistenie, ubytovanie. Počas pobytu je 4x pobyt pri mori. Prihlásiť sa môžete do konca tohoto týždňa.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.