Novinky - oznamy

Slávnosť Narodenia Jána Krstiteľa (24.6.2012)

Program dnešnej nedele

19:00 - modlitba posv. ruženca
20:00 - stretnutie rodičov detí v kaplnke, ktoré pôjdu na farský tábor

Liturgický kalendár

Štvrtok - sv. Irenej, biskup a mučeník, spomienka
Piatok - sv. Peter a Pavol, apoštoli, slávnosť, prikázaný sviatok
Nedeľa - 13. nedeľa v období cez rok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 17:00 sviatosť zmierenia, 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 16:00 sviatosť zmierenia, 17:00, 18:30 sv. omša
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 10:00 (zmena na prázdninový rozvrh omší)

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Jurčova, Melova, Hájkova
Od budúcej nedele - rod. Korbelova, Cibova

Úmysly

Pondelok - za zdravie a Božiu pomoc
Utorok - poďakovanie za 13 rokov manželstva
Streda - na úmysel
Štvrtok - † Norbert
Piatok - † Peter, † Alžbeta, † Štefan
Sobota - na úmysel
Nedeľa - 8:00 za ružencové bratstvo / 10:00 za našu farnosť

Rôzne

30. júna sa uskutoční stretnutie rodín na Paľovej búde. Pozývame rodiny, bude sa variť guláš, pre deti sú pripravené rozličné súťaže. Bude to možnosť stretnúť sa, porozprávať... Prihlásiť sa možno v sakristii kaplnky na Hájiku do 27. júna.

Stretnutie mamičiek s deťmi bude v utorok o 9:30 v kaplnke.

Pozývame deti, mládež, učiteľov k sviatosti zmierenia na konci školského roku. Vo štvrtok od 17:00, a v piatok od 16:00. V piatok počas sv. omše o 17:00 bude záverečné Te Deum na konci školského roka.

DVD z birmovky si môžete prevziať v kaplnke.

24. júna, dnes, o 20:00 v kaplnke bude stretnutie rodičov ohľadom tábora. Rodičia nech prinesú zvyšok úhrady za tábor.

30. júna a 1. júla sa uskutoční Púť rodín vo Višňovom. Bližšie informácie sú na výveske.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.