Novinky - oznamy

13. nedeľa v období cez rok (1.7.2012)

Program dnešnej nedele

19:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Pondelok - Návšteva Panny Márie, sviatok
Utorok - sv. Tomáša, apoštola, sviatok
Štvrtok - sv. Cyrila a Metoda, slávnosť slovanských vierozvestov
Piatok - 1. piatok v mesiaci júl
Nedeľa - 14. nedeľa v období cez rok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv. omša
Streda - 17:00 sviatosť zmierenia, 18:30 sv. omša
Štvrtok - 8:00 a 10:00 sv. omša
Piatok - 17:00 sviatosť zmierenia, 18:30 sv. omša
Sobota - 19:00 sv. omša, po sv. omši bude fatimská pobožnosť
Nedeľa - 8:00, 10:00 sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Korbelova, Cibova
Od budúcej nedele - rod. Michalkova, Michalcova

Úmysly

Pondelok - † Štefan, † rodičia
Utorok - poďakovanie za dožitie 75 rokov života a zdravie a Božiu pomoc
Streda - na úmysel
Štvrtok - 8:00 † Jozef, 10:00 na úmysel
Piatok - za zdravie a Božiu pomoc pre Justínu a Justína
Sobota - † Radoslav, † Františka
Nedeľa - 8:00 † Jozef / 10:00 za našu farnosť

Rôzne

V piatok dopoludnia budem spovedať starších a nevládnych na sídlisku.

Stretnutie mamičiek s deťmi bude bývať aj cez prázdniny v utorok o 9:30 v kaplnke.

5. až 8. júla sa uskutočnia cyrilometodské dni v Terchovej. Bližšie informácie sú na výveske.

Zápis na birmovku bude začiatkom septembra v kaplnke. Bližšie informácie budú v oznamoch na konci prázdnin.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na výstavbu kostola.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.