Novinky - oznamy

14. nedeľa v období cez rok (8.7.2012)

Program dnešnej nedele

19:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Streda - sv. Benedikta, opáta, patróna Európy
Nedeľa - 15. nedeľa v období cez rok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:30 sv. omša
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 10:00 sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Michalkova, Michalcova
Od budúcej nedele - rod. Zuskáčova, Kágerova

Úmysly

Pondelok - za Božiu pomoc v rodine
Utorok - † Helena, † Jozef, † Ján
Štvrtok - † Karol, † Emília, † Rudolf
Piatok - † Andrej, † Veronika
Sobota - † Viktor
Nedeľa - 8:00 za farnosť / 10:00 † Anton

Rôzne

Stretnutie mamičiek s deťmi bude bývať aj cez prázdniny v utorok o 9:30 v kaplnke.

Zápis na birmovku bude začiatkom septembra v kaplnke. Bližšie informácie budú v oznamoch na konci prázdnin.

Dnes bude zbierka na výstavbu kostola.

Na budúcu sobotu bude krstná náuka o 18:15 v kaplnke.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.