Novinky - oznamy

15. nedeľa v období cez rok (15.7.2012)

Program dnešnej nedele

19:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Pondelok - Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, spomienka
Utorok - sv. Andreja a Benedikta, pustovníkov, spomienka
Nedeľa - 16. nedeľa v období cez rok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:30 sv. omša
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 10:00 sv.omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Zuskáčova, Kágerova
Od budúcej nedele - rod. Mičianova, Ružbárska

Úmysly

Pondelok - † Zofia, † Julian
Utorok - † Jozef
Streda - na úmysel
Štvrtok - za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Piatok - † Marta
Sobota - na úmysel
Nedeľa - 8:00 + Miloslava / 10:00 za farnosť

Rôzne

Stretnutie mamičiek s deťmi bude bývať aj cez prázdniny v utorok o 9:30 v kaplnke.

Zápis na birmovku bude začiatkom septembra v kaplnke. Bližšie informácie budú v oznamoch na konci prázdnin.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.