Novinky - oznamy

16. nedeľa v období cez rok (22.7.2012)

Program dnešnej nedele

19:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Pondelok - sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok
Streda - sv. Jakuba, apoštola, sviatok
Štvrtok - sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka
Piatok - sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka
Nedeľa - 17. nedeľa v období cez rok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:30 sv. omša
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 10:00 sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Mičianova, Ružbárska
Od budúcej nedele - rod. Mažgútova, Masná

Úmysly

Pondelok - za Božiu pomoc pre Václava
Utorok - † Martin otec, † Martin brat
Streda - na úmysel
Štvrtok - za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Piatok - † Ján, † Anna
Sobota - za zdravie a Božiu pomoc
Nedeľa - 8:00 † Paulína / 10:00 za farnosť

Rôzne

Odchod do farského tábora bude v nedeľu 5. augusta o 14:00 z Konečnej trolejbusu na Hájiku.

Na budúcu nedeľu budem požehnávať automobily po sv. omši o 10:00.

Stretnutie mamičiek s deťmi bude bývať aj cez prázdniny v utorok o 9:30 v kaplnke.

Zápis na birmovku bude začiatkom septembra v kaplnke. Bližšie informácie budú v oznamoch na konci prázdnin.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.