Novinky - oznamy

17. nedeľa v období cez rok (29.7.2012)

Program dnešnej nedele

19:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Utorok - sv. Ignáca z Loyly, kňaza, spomienka
Streda - sv. Alfonza Márie de'Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Piatok - 1. piatok v mesiaci august
Sobota - sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza, spomienka
Nedeľa - 18. nedeľa v období cez rok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 17:30 sviatosť zmierenia, 18:30 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 17:00 sviatosť zmierenia, 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 16:30 sviatosť zmierenia, 18:30 sv. omša
Sobota - 19:00 sv. omša, po sv. omši bude fatimská pobožnosť
Nedeľa - 8:00, 10:00 sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Mažgútova, Masná
Od budúcej nedele - rod. Bergerova, Labátova, Svitekova

Úmysly

Pondelok - † Ivan
Utorok - za zdravie a Božiu pomoc pre Violu
Streda - † Štefan
Štvrtok - † Elena, † Jozef
Piatok - poďakovanie za 26 rokov manželstva
Sobota - † Štefan, † Vladimír, † Krištof
Nedeľa - 8:00 za ružencové bratstvo / 10:00 za farnosť

Rôzne

Dnes budem požehnávať automobily po sv. omši o 10:00.

2. augusta je možnosť získať plnomocné odpustky- porciunkuly v katedrálnych a farských chrámoch za obvyklých podmienok.

V piatok dopoludnia budem spovedať starších a chorých na sídlisku.

Odchod do farského tábora bude v nedeľu 5. augusta o 14:00 z Konečnej trolejbusu na Hájiku.

Pozývame mládež na 6-dňový poznávacií zájazd do Ríma od 20.8. do 25.8. spojený s každodenným kúpaním. Cena zájazdu je 182 €. V cene je aj strava. Informácie na tel.čísle 0908465889.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.