Novinky - oznamy

18. nedeľa v období cez rok (5.8.2012)

Program dnešnej nedele

19:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Pondelok - Premenenie Pána, sviatok
Streda - sv. Dominika, kňaza, spomienka
Štvrtok - sv. Terézie Benedikty z Kríža, panny, mučenice, patrónky Európy, sviatok
Piatok - sv. Vavrinca, diakona, mučeníka, sviatok
Sobota - sv. Kláry, panny, spomienka
Nedeľa - 19. nedeľa v období cez rok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:30 sv. omša
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 10:00 sv.omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Bergerova, Labátova, Svitekova
Od budúcej nedele - rod. Surovcova, Mikušova

Úmysly

Pondelok - † Ladislav
Utorok - na úmysel
Štvrtok - na úmysel
Piatok - † Mária
Sobota - za zdravie a Božiu pomoc pre Moniku a Táňu
Nedeľa - 8:00 † Ladislav, † Margita / 10:00 za farnosť

Rôzne

Odchod do farského tábora bude v nedeľu 5. augusta o 14:00 z Konečnej trolejbusu na Hájiku. Predpokladaný príchod bude v piatok 10. augusta medzi 16:00 a 17:00.

V sobotu bude ďakovná sv. omša za tábor o 19:00. Po sv. omši bude prezentácia fotografii z tábora.

Vzadu na stolíku je nové číslo časopisu Naša diecéza. Cena je 50 centov.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na výstavbu kostola.

V sobotu bude krstná náuka v kaplnke o 18:15.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.