Novinky - oznamy

19. nedeľa v období cez rok (12.8.2012)

Program dnešnej nedele

19:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Utorok - sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza, spomienka
Streda - Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť, prikázaný sviatok
Nedeľa - 20. nedeľa v období cez rok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv. omša
Streda - 17:00 a 18:30 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:30 sv. omša
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 10:00 sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Surovcova, Mikušova
Od budúcej nedele - rod. Tumova, Bielečkova, Baškova

Úmysly

Pondelok - † Mária, † Gabriel
Utorok - za zdravie a Božiu pomoc pre Jána
Streda - 17:00 za farnosť, 18:30 za Božiu pomoc pre Janku
Štvrtok - † Emil
Piatok - † Emília
Sobota - poďakovanie za 85 rokov, za zdravie a Božiu pomoc
Nedeľa - 8:00 † Peter, † Mária / 10:00 za farnosť

Rôzne

9. septembra, v nedeľu bude Stretnutie rodín na Paľovej búde. Bude to možnosť stretnúť sa, porozprávať. Prihlásiť sa môžete v sakristii kaplnky.

26. augusta bude odchod na púť do Medžugoria o 14:00 z Konečnej trolejbusu na Hájiku a o 14:15 z autobusovej stanice, pred Jednotou. Treba si zobrať občianske preukazy vydané SR (formou karty), alebo pasy. Poistenie je zahrnuté v cene zájazdu.

Vzadu na stolíku je nové číslo časopisu Naša diecéza. Cena je 50 centov.

Dnes bude zbierka na výstavbu kostola.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti. Chcel by som sa poďakovať animátorom a všetkým, ktorí pomohli pri usporiadaní farského tábora v Liptovskom Jáne. Vďaka patrí aj dobrodincom, ktorí prispeli sumou 165 Euro na tábor.