Novinky - oznamy

20. nedeľa v období cez rok (19.8.2012)

Program dnešnej nedele

19:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Pondelok - sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka
Utorok - sv. Pia X. pápeža, spomienka
Streda - Panny Márie Kraľovnej, spomienka
Piatok - sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok
Nedeľa - 21. nedeľa v období cez rok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:30 sv. omša
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 10:00 sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Tumova, Bielečkova, Baškova
Od budúcej nedele - rod. Horáčkova, Grečnárova

Úmysly

Pondelok - poďakovanie za 26 rokov manželstva
Utorok - za zdravie a Božiu pomoc
Streda - za Božiu pomoc pre Oľgu
Štvrtok - † Rafael, † Alžbeta
Piatok - † Helena
Sobota - † Ľudovít, † Kristína
Nedeľa - 08:00 za Božiu pomoc, dary Ducha Svätého, pomoc Panny Márie pre Ninu a Lukáša / 10:00 za farnosť

Rôzne

9. septembra, v nedeľu bude Stretnutie rodín na Paľovej búde. Bude to možnosť stretnúť sa, porozprávať. Prihlásiť sa môžete v sakristii kaplnky do 2. septembra.

26. augusta bude odchod na púť do Medžugoria o 16:00 z Konečnej trolejbusu na Hájiku a o 16:15 z autobusovej stanice, pred Jednotou. Treba si zobrať občianske preukazy vydané SR (formou karty), alebo pasy. Poistenie je zahrnuté v cene zájazdu.

Zbierka na výstavbu kostola bola 535 Euro.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.