Novinky - oznamy

21. nedeľa v období cez rok (26.8.2012)

Program dnešnej nedele

19:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Pondelok - sv. Moniky, spomienka
Utorok - sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi spomienka
Streda - Mučenícka smrť Jána Krstiteľa, spomienka
Nedeľa - 22. nedeľa v období cez rok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv. omša - výnimočne nebude
Streda - 18:30 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:30 sv. omša
Sobota - 19:00 sv. omša, po sv. omši bude fatimská pobožnosť
Nedeľa - 8:00, 10:00 sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Horáčkova, Grečnárova
Od budúcej nedele - rod. Winklerova, Beňadikova

Úmysly

Pondelok - za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre Ladislava a Radoslava a ich rodiny
Streda - † Anna, † Lýdia, † Anna
Štvrtok - na úmysel
Piatok - za manželstvo
Sobota - † Ondrej, † Štefánia, † Ján
Nedeľa - 8:00 za ružencové bratstvo / 10:00 za farnosť

Rôzne

9. septembra, v nedeľu bude Stretnutie rodín - farský deň na Paľovej búde. Bude to možnosť stretnúť sa, porozprávať. Prihlásiť sa môžete v sakristii kaplnky do 4. septembra.

Dnes bude odchod na púť do Medžugoria o 16:00 z Konečnej trolejbusu na Hájiku a o 16:15 z autobusovej stanice, pred Jednotou.

V septembri začíname kurz prípravy ku sviatostiam pre dospelých. Zapísať sa môžete v sakristii kaplnky od 2. do 15. septembra 2012.

Stretnutie birmovancov druhý ročník prípravy bude v piatok 7. septembra po sv. omši.

Stretnutie rodičov detí, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie v tomto školskom roku bude 9. septembra, nedeľa o 19:45 v kaplnke. Rodičia nech prinesú vyplnenú a potvrdenú prihlášku. 1. svätá omša pre deti, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie bude v utorok 11. septembra o 18:30.

Zápis pre budúcich birmovancov - prvákov bude 10. a 11. septembra v kaplnke od 17:00 do18:30, na zápis birmovanec nech príde aspoň s jedným rodičom.

Nácvik detského spevokolu Lúčik bude 9. septembra o 9:30 v Hájovni. Pozýme deti, ktoré majú chuť spievať, alebo hrať na nejakom hudobnom nástroji.

Od septembra bude bývať ping-ping v škole vo štvrtok od 17:00 do 18:30.

Je možnosť prihlásiť sa na diecéznu animátorsku školu. Bližšie informácie sú na výveske.

Na budúcu nedeľu bude púť mužov vo Višňovom. Bližšie informácie sú na výveske.

Pozývame deti na prvé Erko-stretko, ktoré bude 7. septembra v Hájovni.

Od stredy je možnosť si prevziať v kaplnke fotografie z tábora.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.