Novinky - oznamy

22. nedeľa v období cez rok (2.9.2012)

Program dnešnej nedele

18:00 bude adorácia, 18:45 - záverečné eucharistické požehnanie
19:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Pondelok - sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
Piatok - sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého, Štefana Pongráca, kňazov a mučeníkov, spomienka, zároveň 1. piatok v mesiaci september
Sobota - Narodenie Panny Márie, sviatok
Nedeľa - 23. nedeľa v období cez rok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 17:30 sviatosť zmierenia, 18:30 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 16:30 sviatosť zmierenia, 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 16:30 sviatosť zmierenia, 18:30 sv. omša - mládežnicka
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv.omša, pri sv. omši bude slavnostné Veni sancte - modlitba k Duchu Svätému, pozývame deti mládež, a učiteľov

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Winklerova, Beňadikova
Od budúcej nedele - rod. Dolinayova, Masarcova

Úmysly

Pondelok - † Milan
Utorok - za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu
Streda - na úmysel
Štvrtok - † Pavol, † Alojz
Piatok - † Alžbeta, † Jozef
Sobota - † Ondrej, † Štefánia, † Ján
Nedeľa - 8:00 za zdravie a Božiu pomoc / 9:30 na úmysel / 11:00 za farnosť

Rôzne

Spovedať chorých a nevládných budem v piatok dopoludnia.

Na budúcu sobotu bude krstná náuka o 18:15 v kaplnke.

Počas tohoto týždňa pozývame deti, mládež, študentov, učiteľov k sviatosti zmierenia na začiatku školského roka.

V septembri začíname kurz prípravy ku sviatostiam pre dospelých. Zapísať sa môžete v sakristii kaplnky od 2. do 15. septembra 2012.

Stretnutie birmovancov druhý ročník prípravy bude v piatok 7. septembra po sv. omši. Pozývam aj animátorov na toto stretnutie.

Stretnutie rodičov detí, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie v tomto školskom roku bude 9. septembra, nedeľa o 19:45 v kaplnke. Rodičia nech prinesú vyplnenú a potvrdenú prihlášku.
1. svätá omša pre deti, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie bude v utorok 11. septembra o 18:30.

Zápis pre budúcich birmovancov-prvákov bude 10. a 11. septembra v kaplnke od 17:00 do18:30, na zápis birmovanec nech príde aspoň s jedným rodičom.

Nácvik detského spevokolu Lúčik bude bývať v nedeľu o 9:30 v Hájovni. Pozýme deti, ktoré majú chuť spievať, alebo hrať na nejakom hudobnom nástroji.

Od septembra bude bývať ping-ping v škole vo štvrtok od 17:00 do 18:30.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na výstavbu kostola.

Pozývame deti na prvé Erko-stretko, ktoré bude 7. septembra v Hájovni.

Od stredy je možnosť si prevziať v kaplnke fotografie z tábora.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.