Novinky - oznamy

23. nedeľa v období cez rok (9.9.2012)

Program dnešnej nedele

19:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Streda - Najsvätejšieho mena Panny Márie, spomienka
Štvrtok - sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Piatok - Povýšenie sv. Kríža, sviatok
Sobota - Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť
Nedeľa - 24. nedeľa v období cez rok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:30 sv. omša - mládežnicka
Sobota - 8:00, 10:00, 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv.omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Dolinayova, Masarcova
Od budúcej nedele - rod. Mintálova, Valeriánova

Úmysly

Pondelok - † Ján
Utorok - † Jaroslava
Streda - † Marta
Štvrtok - za Božiu pomoc pre Michaelu a Martina
Piatok - † Pavol
Sobota - 8:00 na úmysel, 10:00 na úmysel, 19:00 za zdravie a Božiu pomoc pri operácií sestry
Nedeľa - 8:00 † Magdaléna / 9:30 na úmysel / 11:00 za farnosť

Rôzne

Dnes sa uskutoční farský deň na Paľovej búde. Trolejbus odchádza o 12:15 z Konečnej trolejbusu.

Stretnutie rodičov detí, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie v tomto školskom roku bude dnes o 19:45 v kaplnke. Rodičia nech prinesú vyplnenú a potvrdenú prihlášku. 1. svätá omša pre deti, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie bude v utorok 11. septembra o 18:30.

23. septembra Vás pozývame na tradičné stretnutie rodín v Zázrivej, prihlásiť sa môžete v sakristi kaplnky, alebo u rodiny Kondelovej. Je to možnosť stretnúť sa, porozprávať.

V septembri začíname kurz prípravy ku sviatostiam pre dospelých. Zapísať sa môžete v sakristii kaplnky od 2. do 15. septembra 2012.

Zápis pre budúcich birmovancov-prvákov bude 10. a 11. septembra v kaplnke od 17:00 do18:30, na zápis birmovanec nech príde aspoň s jedným rodičom.

Nácvik detského spevokolu Lúčik bude bývať v nedeľu o 9:30 v Hájovni. Pozýme deti, ktoré majú chuť spievať, alebo hrať na nejakom hudobnom nástroji.

Dnes bude zbierka na výstavbu kostola.

Pozývame deti Erko-stretká, ktoré sú v piatok o 16:00 v Hájovni.

Vo štvrtok 13. 9. 2012 sa uskutoční rekolekcia kňazov žilinského dekanátu vo farnosti Trnové. Rekolekcia začne sv. omšou o 9:30.

Vo štvrtok 13.9. 2012 sa uskutotoční prednáška prof. Čemusa o 17:00 v diecéznom centre Communio na tému „Kresťanská východná špiritualita ako inšpirácia pre duchovný život“.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.