Novinky - oznamy

24. nedeľa v období cez rok (16.9.2012)

Program dnešnej nedele

19:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Štvrtok - sv. Ondreja Kima a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Piatok - sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
Nedeľa - 25. nedeľa v období cez rok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti
Štvrtok - 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:30 sv. omša - mládežnicka
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv.omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Mintálova, Valeriánova
Od budúcej nedele - rod. Šebokova, Žilinčárova

Úmysly

Pondelok - za Božiu pomoc v rodine
Utorok - † Mária
Štvrtok - za zdravie a Božiu pomoc pre rodičov
Piatok - † Rudolf, † Emil, † Alojz, † Viola
Sobota - za zdravie a Božiu pomoc pre Miroslava
Nedeľa - 8:00 † Jozef / 9:30 † Rudolf / 11:00 za farnosť

Rôzne

23. septembra Vás pozývame na tradičné stretnutie rodín v Zázrivej, prihlásiť sa môžete v sakristi kaplnky, alebo u rodiny Kondelovej. Je to možnosť stretnúť sa, porozprávať…

V piatok 21. septembra pozývame všetkých birmovancov na sv. omšu, po nej budú stretnutia jednotlivých skupín.

Tento týždeň sú jesenné kántrové dni streda, piatok a v sobotu. Úmysel je poďakovanie za úrodu.

Pozývame Vás 13.10. 2012 sobota na celožilinskú púť pri príležitosti roku sv. Cyrila a Metoda a roku viery na Velehrad a Hostýn. Cena je 10 Euro. Prihlásiť sa môžete v sakristii kaplnky. Bližšie informácie budú 7. októbra v nedeľných oznamoch. (Plagát)

Pozývame mladých, ktorí majú chuť spievať alebo hrať na hudobnom nástroji v mládežnickom spevokole P.O.Z. Skúška býva v piatok o 17:00 v Hájovni.

Zbierka na výstavbu kostola bola 690 Euro.

Služba dobrovoľníkov v žilinskej nemocnici
...bol som chorý a navštívili ste ma... .../Mt 25, 36n/, ak máte túžbu napĺňať túto Ježišovu výzvu, ak chcete ponúknuť svoju blízkosť, svoju pomoc, svoj čas ľuďom, ktorí potrebujú Vašu spoločnosť a Vašu lásku, zastavte sa prosím osobne v nemocničnej kaplnke po sv. omši, alebo sa ozvite na telefónne číslo: 0903 982 333; či napíšte e-mail na: dsn.zilina@gmail.com
Základné podmienky prijatia:
- vek nad 18 rokov
- voľný čas aspoň jeden krát do týždňa
- dobrý psychický i fyzický zdravotný stav

„Návštevná služba v nemocnici“
Táto služba je zameraná na prejavenie úcty pacientovi, rešpektovanie jeho slobodnej vôle, posilňovaní jeho dôstojnosti, samostatnosti a pohodlia. V rámci nej dobrovoľník nezištne venuje časť svojho voľného času v prospech pacienta, ktorý si to želá, navštevuje ho, ponúka mu svoju prítomnosť a pomáha mu vyplniť čas.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.