Novinky - oznamy

25. nedeľa v období cez rok (23.9.2012)

Program dnešnej nedele

19:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Štvrtok - sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka
Sobota - sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, spomienka
Nedeľa - 26. nedeľa v období cez rok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:30 sv. omša - mládežnicka
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Šebokova, Žilinčárova
Od budúcej nedele - rod. Vicova, Garelova

Úmysly

Pondelok - za † Jozefa, † rodičov † Júliu, † Jána
Utorok - za Božiu pomoc a obrátenie pre Jozefa a Anitu
Streda - na úmysel
Štvrtok - za zdravie a Božiu pomoc pre Soňu
Piatok - † Štefana a Františka
Sobota - poďakovanie za dožitých 80 rokov a prosba o Božie požehnanie
Nedeľa - 8:00 za zdravie a Božiu pomoc / 9:30 poďakovanie za 30 rokov manželstva / 11:00 za farnosť

Rôzne

Pozývame Vás 13.10. 2012 sobota na celožilinskú púť pri príležitosti roku sv. Cyrila a Metoda a roku viery na Velehrad a Hostýn. Cena je 10 Euro. Prihlásiť sa môžete v sakristii kaplnky do 7. októbra.

Pozývame mladých, ktorí majú chuť spievať alebo hrať na hudobnom nástroji v mládežnickom spevokole P.O.Z. Skúška býva v piatok o 17:00 v Hájovni.

Stretnutie dospelých, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatostí bude v pondelok 24.9. o 19:00 v kaplnke.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.