Novinky - oznamy

26. nedeľa v období cez rok (30.9.2012)

Program dnešnej nedele

19:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Pondelok - sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
Utorok - Svätých anjelov strážcov, spomienka
Štvrtok - sv. Františka z Assisi, spomienka
Piatok - 1. piatok v mesiaci október
Nedeľa - 27. nedeľa v období cez rok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 9:30 sv. omša pre mamičky s deťmi, 17:30 sviatosť zmierenia, 18:30 sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 16:30 sviatosť zmierenia, 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia za duchovné povolania
Piatok - 16:00 sviatosť zmierenia, 18:30 sv. omša - mládežnicka, pozývame birmovancov 1. ročník prípravy
Sobota - 19:00 sv. omša, po sv. omši bude fatimská pobožnosť
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Vicova, Garelova
Od budúcej nedele - rod. Mrázova, Trizuljakova

Úmysly

Pondelok - † Eduard
Utorok - 9:30 na úmysel, 18:30 † Dušan
Streda - na úmysel
Štvrtok - † Jozef, † Mária
Piatok - za Božiu pomoc a ochranu pre Annu
Sobota - poďakovanie za dožitých 70 rokov a prosba o Božie požehnanie pre Annu
Nedeľa - 8:00 za ružencové bratstvo / 9:30 † Eva, † Jozef / 11:00 za farnosť

Rôzne

Spovedať chorých a starších budem v piatok dopoludnia.

Pozývame Vás 13.10. 2012 sobota na celožilinskú púť pri príležitosti roku sv. Cyrila a Metoda a roku viery na Velehrad a Hostýn. Cena je 10 Euro. Prihlásiť sa môžete v sakristii kaplnky do 6. októbra.

V piatok bude opäť Erko stretko o 16:00 v Hájovni.

Dnes bude stretnutie spoločenstva Modliteb matiek v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline na Vlčincoch o17:00.

Začal mesiac október zasvätený ružencovej Panne Márii. Nazabúdajme na modlitbu posv. ruženca v našich rodinách.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.