Novinky - oznamy

27. nedeľa v období cez rok (7.10.2012)

Program dnešnej nedele

18:00 - adorácia
18:50 - záverečné eucharistické požehnanie
19:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Štvrtok - Výročie posviacky katedrálneho chrámu Najsvätejšej Trojice v Žiline, sviatok
Nedeľa - 28. nedeľa v období cez rok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:30 sv. omša - mládežnícka, pozývame birmovancov 2. ročník prípravy
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Mrázova, Trizuljakova
Od budúcej nedele - rod. Kulihova, Přikrylova

Úmysly

Pondelok - † Patrik
Utorok - † svokra
Streda - na úmysel
Štvrtok - † Patrik
Piatok - † Patrik
Sobota - na úmysel
Nedeľa - 8:00 na úmysel / 9:30 † Jozef / 11:00 za farnosť

Rôzne

Vo štvrtok 11. októbra sa uskutoční rekolekcia kňazov žilinského dekanátu v kostole sv. Barbory. Rekolekcia začne sv. omšou o 9:30.

V piatok 12.10. bude krstná náuka o 17:45.

V sobotu 13.10. bude odchod na celožilinskú púť na Velehrad a Hostýn pre pútnikov prihlásených vo farnosti Žilina-Hájik o 6:45 z Konečnej trolejbusu na Hájiku.

Začal mesiac október zasvätený ružencovej Panne Márii. Nazabúdajme na modlitbu posv. ruženca v našich rodinách.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na výstavbu kostola.

Môžete si zakúpiť časopis Naša diecéza. Cena je 50 centov.

Gymnázium sv. Františka v Žiline Vás pozýva na veselohru Jozefa Hollého GEĽO SEBECHLEBSKÝ. Premiéra pre verejnosť sa uskutoční v nedeľu 14. októbra 2012 o 15.00 hod. v aule GSF. Vstupné je dobrovoľné (vstupenky si môžete vyzdvihnúť na vrátnici školy od 8.10.2012.)

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.