Novinky - oznamy

28. nedeľa v období cez rok (14.10.2012)

Program dnešnej nedele

19:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Pondelok - sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
Streda - sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Štvrtok - sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok
Nedeľa - 29. nedeľa v období cez rok – misijná nedeľa

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 9:30 sv. omša pre mamičky s deťmi, 18:30 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia za misie a misionárov
Piatok - 18:30 sv. omša - mládežnicka
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Kulihova, Přikrylova
Od budúcej nedele - rod. Belešova, Zikešova

Úmysly

Pondelok - † Petronela
Utorok - 9:30 na úmysel, 18:30 za Božiu pomoc pre rodičov
Streda - na úmysel
Štvrtok - † Mária, † Tomáš, † Štefan
Piatok - za Božiu pomoc pre Igora
Sobota - † Petronela
Nedeľa - 8:00 poďakovanie za 40 rokov manželstva / 9:30 † Anton / 11:00 za farnosť

Rôzne

Začal Rok viery, ktorý bol vyhlásený 11.10.2012 Svätým Otcom Benediktom XVI. Snažme sa prehĺbiť našu vieru. A uvedomiť si, že "dvere viery sú pre nás neustále otvorené. Prejsť týmito dverami značí vydať sa na cestu, ktorá potrvá celý život." (Porta fidei 1)

V piatok budeme po sv.omši v kaplnke premietať film "Zem spravodlivého ľudu" o misiach v Afrike.

Dnes bude zbierka na výstavbu kostola.

Kto by sa chcel dozvedieť o projekte Sára, výpomoc pri opatrovaní detí, resp. využitie tejto služby, môže si prečítať informácie na výveske.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.