Novinky - oznamy

29. nedeľa v období cez rok (21.10.2012)

Program dnešnej nedele

19:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Nedeľa - budúca nedeľa bude 30. nedeľa v období cez rok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:30 sv. omša - mládežnicka
Sobota - 19:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Belešova, Zikešova
Od budúcej nedele - rod. Gašpierikova, Škvarekova

Úmysly

Pondelok - za obrátenie manžela
Utorok - † Vincencia, † Justín
Štvrtok - za uzdravenie duše a tela pre Vendela
Piatok - † Petronela
Sobota - † Marián
Nedeľa - 8:00 † Petronela / 9:30 za Božiu pomoc / 11:00 za farnosť

Rôzne

Zbierka na výstavbu kostola bola 630 Eur.

Kto by sa chcel dozvedieť o projekte Sára, výpomoc pri opatrovaní detí, resp. využitie tejto služby, môže si prečítať informácie na výveske.

3. novembra (sobota) spolu s farnosťou Žilina-mesto organizujeme púť na Staré hory a do Banskej Bystrice (modlitba posv. ruženca v priamom prenose rádia Lumen). Prihlásiť sa môžete do 29. októbra v kaplnke Božieho milosrdenstva, alebo v kancelárii farského úradu Žilina-mesto. Cena je 8 Eur. Bližšie informácie sú na výveske.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.