Novinky - oznamy

33. nedeľa v období cez rok (18.11.2012)

Program dnešnej nedele

18:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Streda - Obetovanie Panny Márie, spomienka
Štvrtok - sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
Sobota - sv. Ondreja Dung-Laka a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Nedeľa - 34. nedeľa v období cez rok - nedeľa Krista Kráľa

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:00 sv. omša
Štvrtok - 18:00 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:00 sv. omša - mládežnicka
Sobota - 18:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Lutišanova, Čelkova
Od budúcej nedele - rod. Kucharovičova, Šimekova

Úmysly

Pondelok - na úmysel
Utorok - na úmysel
Štvrtok - na úmysel
Piatok - na úmysel
Sobota - † Karol
Nedeľa - 8:00 † Jozef, † Katarína, † Milan / 9:30 † Anna / 11:00 za farnosť

Rôzne

Na budúcu nedeľu o 17:00 bude adorácia spojená s modlitbou na slávnosť Krista kráľa. O 17:50 bude záverečné eucharistické požehnanie. Za obvyklých podmienok môžeme získať plnomocné odpustky.

24. novembra 2012 o 13:00 sa uskutoční Katarínska kapustnica v Bánovej v reštaurácii pri ihrisku. Je to možnosť stretnúť sa, porozprávať, zatancovať… Prihlásiť sa možno do 22. novembra v kaplnke. Cena je 3 Euro na osobu.

Dňa 19. novembra 2012 (pondelok) z príležitosti sviatku sv. Alžbety Diecézna charita Žilina otvorí pre verejnosť dvere svojich zariadení v Žiline, Martine, Čadci a Považskej Bystrici. Pre všetkých návštevníkov bude pripravený zaujímavý program. Bližšie informácie nájdete na našej stránke www.charitaza.sk. Tešíme sa na naše spoločné stretnutie!

Duchovná obnova pre birmovancov druhý ročník prípravy bude od 30.11 do 1.12. v Kunerade. Autobus odchádza o 14:15 z autobusovej stanice.

Zbierka na výstavbu kostola bola 970 Euro.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.