Novinky - oznamy

Nedeľa Krista Kráľa (25.11.2012)

Program dnešnej nedele

Dnes o 17:00 bude adorácia spojená s modlitbou na slávnosť Krista kráľa.
O 17:50 bude záverečné eucharistické požehnanie. Za obvyklých podmienok môžeme získať plnomocné odpustky.

18:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Piatok - sv. Ondreja, apoštola, sviatok
Nedeľa - budúca nedeľa - 1. adventná nedeľa

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 9:30 sv. omša pre mamičky s deťmi, 18:00 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:00 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:00 sv. omša - mládežnicka
Sobota - 18:00 sv. omša, po sv. omši bude fatimská pobožnosť
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Kucharovičova, Šimekova
Od budúcej nedele - rod. Chodelkovaá, Grečnárova

Úmysly

Pondelok - † František
Utorok - 9:30 na úmysel, 18:00 za zdravie a Božiu pomoc
Streda - za Božiu pomoc pre Teréziu
Štvrtok - † Štefánia, † Cyril, † Ján
Piatok - † Emília, † Ján
Sobota - za Božiu pomoc a zdravie pre Oľgu
Nedeľa - 8:00 za ružencové bratstvo / 9:30 † Lubomír / 11:00 za farnosť

Rôzne

Stretnutie dospelých, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatostí, bude v pondelok po sv. omši.

Duchovná obnova pre birmovancov druhý ročník prípravy bude od 30.11 do 1.12. v Kuneráde. Autobus odchádza o 14:15 z autobusovej stanice.

Na budúcu nedeľu si môžete priniesť adventné vence na požehnanie. Adventné vence požehnáme pri sv. omši.

8. decembra v priestoroch ZŠ Hájik sa uskutoční farský pingpongový turnaj. Prihlásiť sa môžete v sakristii kaplnky, alebo na štvrtkovom ping pongu v škole do 7. decembra.
Turnaj začne sv. omšou ráno o 8:00 v kaplnke, o 9:00 začnú zápasy v škole.

Vzadu na stolíku je zoznam rodín, ktoré upratujú kaplnku. Kto by sa chcel pridať k službe upratovania, alebo má zmenu v tel. čísle, nech to uvedie na zoznam.

Inštitút Communio srdečne pozýva v rámci pravidelných cyrilometodských utorkov do Diecézneho centra o 17:00 na prednášku a prezentáciu kníh Dr. Ondreja Šmidriaka o spolupráci pri novej evanjelizácii.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.