Novinky - oznamy

1. adventná nedeľa (2.12.2012)

Program dnešnej nedele

18:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Pondelok - sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka
Štvrtok - sv. Mikuláša, biskupa, spomienka
Piatok - 1. piatok v mesiaci december
Sobota - Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť, prikázaný sviatok
Nedeľa - budúca nedeľa - 2. adventná nedeľa

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 17:00 sviatosť zmierenia, 18:00 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 16:30 sviatosť zmierenia, 18:00 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 16:00 sviatosť zmierenia, 18:00 sv. omša - mládežnicka, pozývame birmovancov 1. ročník prípravy
Sobota - 8:00, 10:00, 18:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00- detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Chodelkova, Grečnárova
Od budúcej nedele - rod. Káčerova, Mrázikova

Úmysly

Pondelok - † Ivan
Utorok - † Lubomir
Streda - na úmysel
Štvrtok - † Štefan, † Mária, † Rudolf
Piatok - za Božiu pomoc pre členov rodiny
Sobota - 8:00 za Božiu pomoc a zdravie pre Róberta / 10:00 za farnosť / 18:00 za zdravie a Božiu pomoc pre Annu
Nedeľa - 8:00 za Božiu pomoc pre rodičov / 9:30 † Mária / 11:00 za farnosť

Rôzne

Spovedať starších a nevládnych budem v piatok dopoludnia, zároveň to bude spovedanie pred Vianocami. Chorých a nevládnych môžete nahlásiť počas týždňa v kaplnke.

Na budúcu sobotu o 17:15 v kaplnke bude krstná náuka.

8. decembra v priestoroch ZŠ Hájik sa uskutoční farský pingpongový turnaj. Prihlásiť sa môžete v sakristii kaplnky, alebo na štvrtkovom ping pongu v škole do 7. decembra.
Turnaj začne sv. omšou ráno o 8:00 v kaplnke, o 9:00 začnú zápasy v škole.

Na budúcu nedeľu bude stretnutie koledníkov v kaplnke o 15:00.

Môžete si zakúpiť časopis Naša diecéza. Cena je 50 centov.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na výstavbu kostola.

Pozývame Vás na Organové vešpery u sv. Barbory, ktoré sa uskutočnia v stredu 5. decembra 2012 o 18 hod. v kostole sv. Barbory.
Na organoch Peregrina Wernera hrá titulárny organista Dómu sv. Štefana vo Viedni - Ernst Wally.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.