Novinky - oznamy

2. adventná nedeľa (9.12.2012)

Program dnešnej nedele

18:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Streda - Preblahoslavenej Panny Márie Gaudalupskej, spomienka
Štvrtok - sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka
Piatok - sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Nedeľa - 3. adventná nedeľa

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 9:30 sv. omša pre mamičky s deťmi, 18:00 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:00 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:00 sv. omša - mládežnicka, pozývame birmovancov 2. ročník prípravy
Sobota - 18:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Káčerova, Mrázikova
Od budúcej nedele - rod. Blažekova, Kopčova, Briestenská

Úmysly

Pondelok - poďakovanie Pánovi za dožitie pekného veku a ďalšiu pomoc v živote Anny
Utorok - 9:30 ma úmysel, 18:00 † Antónia, † Imrich
Streda - na úmysel
Štvrtok - † Zora, † Stanislav
Piatok - † Milan
Sobota - za zdravie a Božiu pomoc pre starú mamu
Nedeľa - 8:00 za Božiu pomoc pre rodinu / 9:30 poďakovanie za 80 rokov života / 11:00 za farnosť

Rôzne

V dňoch 15. – 23.12.2012 sa budeme v našej farnosti modliť deviatnik „Kto dá prístrešie Svätej rodine?“. Je to pobožnosť, ktorá sa modlí v rodinách. Táto pobožnosť je peknou prípravou na Vianočné sviatky. Môžu sa prihlásiť rodiny, ale aj jednotlivci. Kto má záujem, môže sa prihlásiť v kaplnke v sakristii. V piatok 14. decembra po sv. omši bude informačné stretnutie.

Pozývame deti, ktoré sa chcú zapojiť do projektu koledovania Dobrá novina.
Stretnutie koledníkov bude dnes v kaplnke o 15:00.

V piatok v Hájovni o 16:00 pre koledníkov a ostatné deti bude premietanie filmu o misiach.

Môžete si nahlásiť úmysly sv. omší na mesiace január, február.

V tomto týždni máme zimné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Obsahom zimných kántrových dní je príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.

Môžete si prevziať Informačný list Žilinských farností - aj v elektronickej podobe.

Dnes bude zbierka na výstavbu kostola.

Vianočná spoločná sv.spoveď v našej farnosti bude 18.decembra (utorok) 10:00 do 11:30, poobede 16:00 do 18:30

V kostole sv. Barbory budú modlitby TAIZÉ 10.12.2012 o 18.00.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.