Novinky - oznamy

3. adventná nedeľa (16.12.2012)

Program dnešnej nedele

18:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Nedeľa - 4. adventná nedeľa

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:30 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:30 sv. omša
Streda - 18:30 sv. omša
Štvrtok - 18:30 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:30 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 18:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Blažekova, Kopčova, Briestenská
Od budúcej nedele - rod. Kačerova, Konušikova, Svrčkova

Úmysly

Pondelok - † Magdaléna, † Jozef
Utorok - za Božiu pomoc pre rodinu
Streda - na úmysel
Štvrtok - † Vladimír
Piatok - † Milan
Sobota - † Julian, † Zofia
Nedeľa - 8:00 † Alžbeta / 9:30 na úmysel / 11:00 za farnosť

Rôzne

Pozývame deti, ktoré sa chcú zapojiť do projektu koledovania Dobrá novina.
Stretnutie koledníkov bude dnes v kaplnke o 15:00.

Môžete si nahlásiť úmysly sv. omší na mesiac január, február.

Zbierka na výstavbu kostola bola 1550 Euro.

Vianočná spoločná sv.spoveď v našej farnosti bude 18.decembra (utorok) 10:00 do 11:30, poobede 16:00 do 18:30.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.