Novinky - oznamy

4. adventná nedeľa (23.12.2012)

Program dnešnej nedele

-

Liturgický kalendár

Utorok - Narodenie Pána - slávnosť, cirkevne prikázaný sviatok
Streda - sv. Štefana, diakona, prvého mučeníka, sviatok
Štvrtok - sv. Ján, apoštola a evanjelistu, sviatok
Piatok - sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok
Nedeľa - Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 16:00 sv. omša - detská
Utorok - 24:00, 8:00, 9:30, 11:00 - detská, 18:00 sv. omša
Streda - 8:00, 9:30, 11:00 sv. omša, pri sv. omšiach požehnáme mamičky, ktoré čakajú dieťa
Štvrtok - 18:00 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:00 sv.omša
Sobota - 18:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša - pri sv. omšiach bude obnovenie manželských sľubov

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Kačerova, Konušikova, Svrčkova
Od budúcej nedele - rod. Zatkalíkova, Šoškova, Šilhárova, Jančigova

Úmysly

Pondelok - 16:00 † Štefánia
Utorok - 24:00 za zdravie a Božiu pomoc, 8:00 † Milan, 9:30 za zdravie a Božiu pomoc, 11:00 za našu farnosť, 18:00 na úmysel
Streda - 8:00 † Štefan, † Vladimír, † Krištof , 9:30 † Helena, 11:00 za Božiu pomoc pre rodinu
Štvrtok - † Jozef
Piatok - † Vilma, † Ján
Sobota - † Vlasta, † Eva
Nedeľa - 8:00 na úmysel / 9:30 † Elena / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Betlehemské svetlo si môžete prevziať 24.12 2012 v čase od 8:00 do 10:00 v kaplnke.

24.12.2012 o 16:00 sv. omša pre deti, pri sv. omši bude vyhodnotenie adventnej súťaže pre deti.

26. decembra pri sv. omši o 11:00 bude hrať ľudová hudba Minaríkovci z Vadičova.

Môžete sa nahlásiť na koledovanie Dobrá novina. Týmto spôsobom môžete podporiť deti v chudobných krajinách. Koledníci Dobrej noviny budú chodiť 27. decembra v čase, v akom ste sa nahlásili.

Kto má záujem, aby im kňaz požehnal byt, môže sa nahlásiť do 8. januára 2013 v sakristii po sv. omšiach.

V pondelok 31.12. bude silvestrovský výstup do Vrátnej, stretnutie ohľadom dopravy bude v piatok po sv.omši.

12. januára sa uskutoční lyžovačka do Jasenskej doliny. Kto má záujem, môže sa nahlásiť v kaplnke do 9. januára. Cena doprava + skipass: dospelý 15 Euro, dieťa 12 Euro.

Na Božie narodenie bude výročná vianočná ofera.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti. Ďakujeme za zabezpečenie občerstvenia pre kňazov pri spoločnej spovedi a za pomoc pri vianočnej výzdobe
v kaplnke.