Novinky - oznamy

Nedeľa Svätej rodiny (30.12.2012)

Program dnešnej nedele

18:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Utorok - Slávnosť Panny Márie Bohorodičky, prikázaný sviatok
Streda - sv. Bazila Veľkého, Gregora Naziánského, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka
Štvrtok - Najsvätejšie meno Ježiš, spomienka
Piatok - 1. piatok v mesiaci január
Nedeľa - Slávnosť Zjavenia Pána

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 17:00 sv. omša s ďakovnou pobožnosťou na konci roka
Utorok - 8:00, 9:30, 11:00, 18:00 sv. omša
Streda - 18:00 sv. omša
Štvrtok - 17:00 sviatosť zmierenia, 18:00 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 17:00 sviatosť zmierenia, 18:00 sv. omša - mládežnicka
Sobota - 18:00 sv. omša, po sv. omši bude fatimská pobožnosť
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Zatkalíkova, Šoškova, Šilhárova, Jančigova
Od budúcej nedele - rod. Melova, Korbelova, Cibova, Labajova

Úmysly

Pondelok - za Božiu pomoc pre rodinu
Utorok - 8:00 za zdravie a Božiu pomoc, 9:30 † Ondrej, † Cecília, 11:00 za farnosť, 18:00 † Ľudovít, † Kristína
Streda - za Božiu pomoc
Štvrtok - za zdravie pre Katarínu
Piatok - † Milan
Sobota - † Ján, †Jana, † rodičia
Nedeľa - 8:00 za ružencové bratstvo / 9:30 na úmysel / 11:00 za farnosť

Rôzne

Na Slávnosť Bohorodičky Panny Márie pri spoločnom spievaní, alebo recitovní hymnu k Duchu Svätému za obvyklých podmienok môžeme získať plnomocné odpustky.

Na Silvestra bude adorácia o 23:00, 23:50 bude záverečné eucharistické požehnanie.

V piatok dopoludnia budem spovedať starších a nevládnych na sídlisku.

Na budúcu nedeľu budeme požehnávať trojkráľovú vodu a kriedu pri sv. omšiach.

Kto má záujem, aby im kňaz požehnal byt, môže sa nahlásiť do 8. januára 2013 v sakristii po sv. omšiach.

V pondelok 31.12. bude silvestrovský výstup do Vrátnej, odchádza sa o 8:00 z Konečnej trolejbusu.

12. januára sa uskutoční lyžovačka do Jasenskej doliny. Kto má záujem, môže sa nahlásiť v kaplnke do 9. januára. Cena doprava + skipass: dospelý 15 Euro, dieťa 12 Euro.

Spolu s farnosťou Žilina-mesto organizujeme fašiangový ples, ktorý sa uskutoční v hoteli Slovakia 8. februára 2013. Lístky sa dajú zakúpiť v našej farnosti v sakristii kaplnky. Cena je 17 Euro.

Na Nový rok bude výročná novoročná ofera.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti. Ďakujem deťom, ktoré sa zapojili do koledovania Dobrá novina. Vyzbieralo sa 350 Euro.