Novinky - oznamy

Nedeľa Zjavenia Pána (6.1.2013)

Program dnešnej nedele

18:00- modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Nedeľa - Krst Krista Pána, sviatok

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:00 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:00 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:00 sv. omša - mládežnicka - pozývame prvý ročník prípravy birmovancov
Sobota - 18:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Melova, Korbelova, Cibova, Labajova
Od budúcej nedele - rod. Michalkova, Michalcova, Zuskáčova

Úmysly

Pondelok - † Anna
Utorok - † Anna
Streda - † Anna
Štvrtok - † Ján
Piatok - poďakovanie za 55 rokov manželstva
Sobota - za zdravie Božiu pomoc pre Moniku
Nedeľa - 8:00 † Mária / 9:30 na úmysel / 11:00 za farnosť

Rôzne

Dnes budeme požehnávať trojkráľovú vodu a kriedu pri sv. omšiach.

V sobotu bude krstná náuka o 17:15 v kaplnke.

Pozývame miništrantov na stretnutie, ktoré bude v utorok 8. januára o 17:00 v kaplnke.

Vo štvrtok 10. januára sa uskutoční rekolekcia kňazov žilinského dekanátu v sirotárskom kostole. Rekolekcia začne sv. omšou o 9:30.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na výstavbu kostola.

V pondelok 14. 1. o 18:30 Vás pozývame do kaplnky na biblické stretnutie. Tieto biblické stretnutia budú príležitosťou k lepšiemu pochopeniu Božieho slova.

Rodiny, ktoré majú záujem, aby im kňaz požehnal byt, môžu sa nahlásiť do 8. januára 2013 v sakristii po sv. omšiach.

12. januára sa uskutoční lyžovačka do Jasenskej doliny. Kto má záujem, môže sa nahlásiť v kaplnke do 9. januára. Cena doprava + skipass: dospelý 15 Euro, dieťa 12 Euro.

Spolu s farnosťou Žilina-mesto organizujeme fašiangový ples, ktorý sa uskutoční v hoteli Slovakia 8.februára 2013. Lístky sa dajú zakúpiť v našej farnosti v sakristii kaplnky. Cena je 17 Euro.

Sekcia pre rodinu Žilinskej diecézy v spolupráci s Rodinkovom (Domom prijatia pre rodiny v Belušských Slatinách) ponúka manželom našej diecézy víkendovú duchovnú obnovu pre manželov zameranú na komunikáciu medzi manželmi, ktorá sa uskutoční 1.-3. februára 2013. Prihlásiť sa je možné do 15. januára na stránke www.rodinkovo.sk, kde zároveň nájdete aj ďalšie plánované duchovné obnovy pre rodiny na rok 2013.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.
Ďakujeme všetkým za pomoc vo farnosti počas minulého občianskeho roku: kostolníkom, organistom, spevákom, miništrantom, rodinám, ktoré upratujú, animátorom, ženám, ktoré zabezpečujú výzdobu v kaplnke.