Novinky - oznamy

Nedeľa Krstu Krista Pána (13.1.2013)

Program dnešnej nedele

18:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Štvrtok - sv. Antona, opáta, spomienka
Nedeľa - 2. nedeľa v cezročnom období

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:00 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:00 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:00 sv. omša - mládežnicka – pozývame druhý ročník prípravy birmovancov
Sobota - 18:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Michalkova, Michalcova, Zuskáčova
Od budúcej nedele - rod. Kágerova, Mičianova

Úmysly

Pondelok - † Mária, † Mária
Utorok - za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Dušana, Michala a ich rodiny
Streda - na úmysel
Štvrtok - na úmysel
Piatok - za Božiu pomoc pre brata
Sobota - za uzdravenie a Božiu pomoc
Nedeľa - 8:00 na úmysel / 9:30 za zdravie a Božiu pomoc / 11:00 za farnosť

Rôzne

Dnes bude zbierka na výstavbu kostola.

V pondelok 14. 1. o 18:30 Vás pozývame do kaplnky na biblické stretnutie. Tieto biblické stretnutia budú príležitosťou k lepšiemu pochopeniu Božieho slova.

Na budúcu nedeľu bude po sv. omši o 11:00 predstavenie pre deti „Rozprávka Dlhý, Široký, Bystrozraký“.

Spolu s farnosťou Žilina-mesto organizujeme fašiangový ples, ktorý sa uskutoční v hoteli Slovakia 8. februára 2013. Lístky sa dajú zakúpiť v našej farnosti v sakristii kaplnky. Cena je 17 Euro.

Základná škola sv. Cyrila a Metoda v Žiline oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka bude dňa 15. a 16. januára 2013 od 14:00 do 17:00 hod. v budove školy na Závaží 2. Bližšie informácie sú vo výveske alebo na webovej stránke školy.

Riaditeľstvo Cirkevnej ZŠ Romualda Zaymusa v Žiline oznamuje rodičom budúcich prváčikov, že zápis bude prebiehať v dňoch:
18.1.2013 (piatok) od 14:00 do 18:00 a 19.1.2013 (sobota) od 8:00 do 12:00.
Bližšie informácie sú na www-stránke školy.

V Základnej škole na Hájiku prebiehať zápis budúcich prváčikov v piatok a v sobotu 25. - 26. januára. Bližšie informácie sú na webovej stránke školy.

Od 18. do 25. januára bude prebiehať týždeň za jednotu kresťanov. Miesta modliteb v našom meste sú vyvesené na výveske.

V najnovšom čísle časopisu Naša Žilinská diecéza si môžete prečítať rozhovor s považskobystrickým dekanom Ladislavom Hermanom, reportáž o vzniku nového dokumentárneho filmu o sv. Cyrilovi a Metodovi, rozhovor s najstarším kňazom diecézy Cyrilom Šujakom, reportáže z farností a rodín a mnoho ďalších zaujímavých článkov na duchovno - spoločenské témy.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.