Novinky - oznamy

2. nedeľa v období cez rok (20.1.2013)

Program dnešnej nedele

18:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Pondelok - sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka
Štvrtok - sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Piatok - Obrátenie sv. Pavla, sviatok
Sobota - sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka
Nedeľa - 3. nedeľa v cezročnom období

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:00 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:00 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:00 sv. omša-
Sobota - 18:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Kágerova, Mičianova
Od budúcej nedele - rod. Ružbárska, Mažgútova

Úmysly

Pondelok - † Jolana, † Kvetoslava
Utorok - † Serafína, † Jozefína
Streda - na úmysel
Štvrtok - za Božiu pomoc pre rodinu Račákovu a Repkovu
Piatok - za zdravie v rodine
Sobota - † Vincent, † rodičia
Nedeľa - 8:00 na úmysel / 9:30 za zdravie a Božiu pomoc pre mamu / 11:00 za farnosť

Rôzne

Zbierka na výstavbu kostola bola 1035 Euro.

Od 18. do 25. januára bude prebiehať týždeň za jednotu kresťanov. Miesta modliteb v našom meste sú vyvesené na výveske.

V najnovšom čísle časopisu Naša Žilinská diecéza si môžete prečítať rozhovor s považskobystrickým dekanom Ladislavom Hermanom, reportáž o vzniku nového dokumentárneho filmu o sv. Cyrilovi a Metodovi, rozhovor s najstarším kňazom diecézy Cyrilom Šujakom, reportáže z farností a rodín a mnoho ďalších zaujímavých článkov na duchovno - spoločenské témy.

Erko stretká pre deti bývajú opäť v Hájovni v piatok o 16:00.

3. februára pozývame deti na karneval do Hájovne o 15:00. Deti čaká zaujímavý program. Súťažiť sa bude o najkrajšiu masku...

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.