Novinky - oznamy

3. nedeľa v období cez rok (27.1.2013)

Program dnešnej nedele

18:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Pondelok - sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Štvrtok - sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka
Piatok - 1. piatok v mesiaci február
Sobota - Obetovanie Pána, sviatok
Nedeľa - 4. nedeľa v cezročnom období

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:00 sv. omša, 17:00 sviatosť zmierenia
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 16:30 sviatosť zmierenia, 18:00 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 16:00 sviatosť zmierenia, 18:00 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 8:00, 18:00 sv. omša, pri sv.omšiach budeme požehnávať hromničné sviece, po večernej sv. omši bude fatimská pobožnosť
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Ružbárska, Mažgútova
Od budúcej nedele - rod. Masná, Bergerova, Labátova

Úmysly

Pondelok - za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Utorok - za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Streda - na úmysel
Štvrtok - † Emil, † Emil
Piatok - † Mária , † Ladislav
Sobota - 8:00 za Božiu pomoc pre deti Michaelu a Martinu / 18:00 † Rozália, † Ján
Nedeľa - 8:00 za ružencové bratstvo / 9:30 † Viktor, † Milan / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

V piatok dopoludnia budem spovedať starších a nevládnych na sídlisku.

V sobotu si môžete priniesť hromničné sviece na požehnanie.

28. januára, v pondelok, sa uskutoční stretnutie dospelých, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatostí o 18:30.

3. februára pozývame deti na karneval do Hájovne o 15:00. Deti čaká zaujímavý program. Súťažiť sa bude o najkrajšiu masku...

Birmovanci - 1. aj 2. ročník prípravy - budú mať sv. omšu v piatok 8. 2. o 18:00. Birmovanci prvého ročníka prípravy nech donesú vyplnené a potvrdené prihlášky v tento deň na sv. omšu.

Pripomíname, že farský ples, ktorý organizujeme spolu s farnosťou Žilina-mesto začína o 19:00, 8. februára v hoteli Slovakia. Kto by chcel prispieť nejakou cenou do tomboly, môže ju doniesť do kaplnky do štvrtka 7.2.2013.

Kto v sebe cíti povolanie na kňazský stav, môže sa prihlásiť v kancelárii kaplnky.

V dňoch 1. až 3. februára sa v Nitre na Klokočine uskutoční stretnutie mladých ON JE ŽIVÝ. Na stretnutie je registrácia individuálna na www.onjezivy.sk, kde nájdete aj info ohľadom stravy a ubytovania.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.