Novinky - oznamy

4. nedeľa v období cez rok (3.2.2013)

Program dnešnej nedele

17:00 - adorácia / 17:50 - záverečné eucharistické požehnanie
18:00 - modlitba posv. ruženca
19:00 - stretnutie farskej rady

Liturgický kalendár

Utorok - sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka
Streda - sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, spomienka
Nedeľa - 5. nedeľa v cezročnom období

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sv. omša s liturgiou hodín
Utorok - 18:00 sv. omša
Streda - 7:00 sv. omša
Štvrtok - 18:00 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:00 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 18:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Masná, Bergerova, Labátova
Od budúcej nedele - rod. Svitekova, Surovcova, Mikušova

Úmysly

Pondelok - † Juraj
Utorok - za Božiu pomoc rodine Mišinovej
Streda - † Mária, pohrebná
Štvrtok - † Vincent
Piatok - za zdravie a Božiu pomoc pre rodičov
Sobota - † starí rodičia, † Ondrej, † Margita, † Móric, † Anna
Nedeľa - 8:00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny Dudášova, Nogova / 9:30 na úmysel / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

11. februára pri sv. omši budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých. Táto sviatosť sa udeľuje starším a chorým ľuďom. Prijímajúci túto sviatosť musí byť v milosti posväcujúcej.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na výstavbu kostola.

Po sv. omši sa uskutoční 11. februára v kaplnke biblické stretnutie. Je to možnosť lepšie zavnímať a pochopiť Božie slovo.

Krstná náuka bude v sobotu 9. februára o 17:15 v kaplnke.

Dnes pozývame deti na karneval do Hájovne o 15:00. Deti čaká zaujímavý program. Súťažiť sa bude o najkrajšiu masku...

Birmovanci 1. aj 2. ročník prípravy budú mať sv. omšu v piatok 8. 2. o 18:00. Birmovanci prvého ročníka prípravy nech donesú vyplnené a potvrdené prihlášky v tento deň na sv. omšu.

Pripomíname, že farský ples, ktorý organizujeme spolu s farnosťou Žilina-mesto začína o 19:00, 8. februára v hoteli Slovakia. Kto by chcel prispieť nejakou cenou do tomboly, môže ju doniesť do kaplnky do štvrtka 7.2. 2013.

Pripravujeme víkendovku pre mladých od 12 rokov. Od 1. do 3. marca na Zákopčí. Cena je 20 Euro.

Školské sestry sv. Františka pozývajú mladých na duchovnú obnovu spojenú s celonočnou adoráciou, ktorá sa bude niesť v duchu slov "Čo od nás Boh chce alebo načo som tu?" v dňoch 16. - 17. februára 2013 v Katolíckom dome v Žiline. Prihlasovanie je možné do 10. februára 2013.

Srdečne Vás pozývame do Kostola sv. Barbory na Taize modlitbu - 4.2.2013 o 18.00.

Kto v sebe cíti povolanie na kňazský stav, môže sa prihlásiť v kancelárii kaplnky.

Je možnosť zakúpiť si časopis Naša diecéza vzadu na stolíku. Cena je 50 centov.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.