Novinky - oznamy

5. nedeľa v období cez rok (10.2.2013)

Program dnešnej nedele

18:00 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Streda - Popolcová streda, deň prísného pôstu
Štvrtok - sv. Cyrila mnícha a Metoda, biskupa, patróni žilinskej diecézy, sviatok
Nedeľa - 1. pôstna nedeľa

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sv. omša
Utorok - 18:00 sv. omša
Streda - 17:00, 18:30 sv. omša
Štvrtok - 18:00 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:00 sv. omša- mládežnícka
Sobota - 18:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 09:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Svitekova, Surovcova, Mikušova
Od budúcej nedele - rod. Tumova, Škvarekova

Úmysly

Pondelok - † Antonia, † Eduard
Utorok - † Anna, † Pavol
Streda - 17:00 na úmysel, 18:30 † Johana
Štvrtok - za zdravie rodiny Cesnekovej
Piatok - za Božiu pomoc
Sobota - za zdravie a Božiu pomoc
Nedeľa - 8:00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny pre deti / 9:30 † Milan, † Viktor / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Dnes bude zbierka na výstavbu kostola.

11. februára pri sv. omši budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých. Táto sviatosť sa udeľuje starším a chorým ľuďom. Prijímajúci túto sviatosť musí byť v milosti posväcujúcej.

Po sv. omši sa uskutoční 11. februára v kaplnke biblické stretnutie. Je to možnosť lepšie zavnímať a pochopiť Božie slovo.

Pripravujeme víkendovku pre mladých od 12 rokov. Od 1. do 3. marca na Zákopčí. Prihlásiť sa môžete v sakristii. Cena je 20 Euro.

Na budúcu nedeľu po sv. omši o 11:00 v kaplnke bude bábkové predstavenie pre deti s názvom Popoluška a o Zlatej rybke.

14. 2. o 9:30 sv. omšou v katedrále Najsvätejšej Trojice začne celodiecézna rekolekcia.

Pobožnosť krížovej cesty bude bývať v našej farnosti nasledovne: v piatok 17:30, v nedeľu o 14:30.

Pozývame Vás na premiéru veľkého vokálno-inštrumentálneho diela slovenskej chrámovej hudby - Staroslovienskej omše od Pavla Kršku pre sóla, jednohlasný a miešaný zbor, komorný súbor a organ. Skladba odznie počas večernej sv. omše v Katedrále Najsv.Trojice v Žiline vo štvrtok 14.2.2013 o 18:00, ktorú celebruje Mons. Tomáš Galis.

V piatok sa uskutoční v katedrále stretnutie „Skúsme to inak“ o 18:00.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.