Novinky - oznamy

1. pôstna nedeľa (17.2.2013)

Program dnešnej nedele

14:30 - pobožnosť krížovej cesty
15:00 - ruženec k Božiemu milosrdenstvu
15:15 - modlitba posv. ruženca

Liturgický kalendár

Piatok - Katedra sv. Petra, sviatok
Nedeľa - 2. pôstna nedeľa

Sv. omše a duchovný program

Pondelok - 18:00 sv. omša
Utorok - 18:00 sv. omša
Streda - 7.00 sv. omša
Štvrtok - 18:00 sv. omša, po sv. omši bude adorácia
Piatok - 18:00 sv. omša - mládežnícka
Sobota - 18:00 sv. omša
Nedeľa - 8:00, 9:30, 11:00 - detská sv. omša

Služby upratovania

Od dnešnej nedele - rod. Tumova, Škvarekova
Od budúcej nedele - rod. Horáčkova, Grečnárova

Úmysly

Pondelok - † Marta
Utorok - poďakovanie za Božiu pomoc pre Máriu
Streda - na úmysel
Štvrtok - † Anton, † súrodenci
Piatok - za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu
Sobota - † Martin - otec, † Martin - syn
Nedeľa - 8:00 na úmysel / 9:30 na úmysel / 11:00 za našu farnosť

Rôzne

Zbierka na výstavbu kostola bola 700 Euro.

Na budúci týždeň máme jarné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Obsahom jarných kántrových dní je príprava na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

Pripravujeme víkendovku pre mladých od 12 rokov. Od 1. do 3. marca na Zákopčí. Prihlásiť sa môžete v sakristii. Cena je 20 Euro. Prihlásiť sa možno do 25.2.

Dnes po sv. omši o 11:00 v kaplnke bude bábkové predstavenie pre deti s názvom Popoluška a o Zlatej rybke.

Pobožnosť krížovej cesty bude bývať v našej farnosti nasledovne: v piatok 17:30, v nedeľu o 14:30.

Ďakujeme, bratia a sestry, za duchovné, finančné, materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.